Gevoel van onveiligheid toegenomen onder burgers

Camerabeelden van een overval op een Chinese winkelier. Hij werd zwaar mishandeld door vijf criminelen
Print Friendly, PDF & Email

Criminaliteit blijft een belangrijk probleem voor veel Surinamers. 76 procent van de kiesgerechtigden in Paramaribo vindt dat de criminaliteit is toegenomen, terwijl het volgens 8 procent is afgenomen. Daarnaast vond 16 procent dat het hetzelfde is gebleven. Dit blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd door het Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname (Nikos). Het Nikos deed in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo.

Uit de opiniepeiling blijkt ook dat burgers, ondanks de gestegen criminaliteit, zich in hun eigen buurt nog redelijk veilig voelen. 82 procent voelt zich veilig of een beetje veilig in de eigen buurt, terwijl 18 procent zich een beetje onveilig tot heel onveilig voelt. In enkele buurten voelde echter meer dan de helft van de bevolking zich onveilig en dat zijn meestal de armste buurten.

In de ogen van vele burgers vormt de criminaliteit en de bestrijding daarvan een belangrijk nationaal probleem. Corruptie wordt vaak omschreven als criminaliteit van hoge overheidsfunctionarissen die hun positie misbruiken om zelf op een oneerlijke manier geld te ontvangen. Het Nikos onderzocht de stelling: “De regering doet haar best om corruptie te bestrijden”. Met deze stelling was 26 procent van de respondenten het eens, maar 65 procent was het er niet mee eens, terwijl 9 procent het moeilijk vond om er iets van te zeggen.

Meningen over de politie
De politie is de belangrijkste organisatie om criminaliteit te bestrijden, maar recentelijk is zij niet altijd positief in het nieuws gekomen. Zo een 49 procent is het eens met de stelling dat de politie onnodig geweld gebruikt bij arrestaties. 35 procent was het er niet mee eens. Daarnaast vond 16 procent het moeilijk om er iets over te zeggen.

Ook kon men aangeven in welke mate men vertrouwen heeft in de politie. De meerderheid van de burgers in Paramaribo (57 procent) heeft nog wel vertrouwen in de politie. Hiervan geeft 14 procent aan heel veel vertrouwen in de politie te hebben, terwijl 43 procent een beetje vertrouwen heeft.

Daarentegen heeft 20 procent weinig vertrouwen in de politie en 21 procent heeft helemaal geen vertrouwen meer. Deze resultaten zijn stof tot nadenken en het zou goed zijn, indien er een apart en uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan wordt, zodat de politie haar beleid kan bijstellen en het vertrouwen van de burger kan terugwinnen, aldus het Nikos.

VANDAAG