ABOP-vrouwenraad: gezinnen zijn bouwstenen voor gezonde samenleving

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei uitgeroepen tot “Internationale Dag van het Gezin”. Het thema van dit jaar is: ‘Families and Climate Action’. Het is de bezorgdheid en de liefde voor anderen, die ons in beweging brengt om met aandacht voor het gezin stil te staan. Gezinnen zijn de bouwstenen voor een gezonde samenleving en heel erg belangrijk voor de vorming van een natie, aldus de vrouwenraad van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP).

“Wij staan vandaag stil bij kinderen, waar de opvoeding vanwege moeilijke situaties gebrekkig is en die ten gevolge van armoede, hopeloosheid en een tekort aan sociaal toezicht, nooit een goede kans krijgen om zich te ontwikkelen.”

Goed onderwijs, goede slaapplaats en voeding zijn noodzakelijk. Progressieve denkers classificeren toegang tot internet nu zelf als een basisbehoefte. Onze gezinnen en het gezinsbeleid moeten een belangrijkere plaats in onze samenleving innemen. Het gezin en de gezinssituatie hebben directe invloed op de vorming van mannen en vrouwen, zoals de basisnormen en principes die op jonge leeftijd worden meegegeven.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen uit huishoudens waar weinig tot geen Nederlands wordt gesproken, moeite hebben met het vak Nederlands. Zo hebben kinderen uit arme gezinnen een grotere kans om arm te blijven dan kinderen uit welvarende gezinnen die toegang tot de beste middelen en scholen hebben.

Het gemiddelde slagingspercentage van het lagerberoepsonderwijs (lbo) is 50 procent. Dit betekent dat over het algemeen, een uit de twee lbo-studenten wordt afgewezen voor het examen. In het binnenland moeten sommige studenten met de boot, langs de sula’s (stroomversnellingen) naar school en zitten vele studenten in overvolle klassen. Ondanks de moeite van gemotiveerde docenten ligt het slagingspercentage van het lbo in het binnenland ongeveer 27 procent. Dit is vernietigend voor de opkomende generaties en kan het best als een Surinaamse onderwijscrisis geclassificeerd worden.

De ABOP-vrouwenraad houdt op vrijdagavond 17 mei in het partijcentrum een discussieavond met inleiders of trainers: Anne Marie Becker en Emmy Hart van stichting RUMAS. Het thema is: ‘Famiri oso Tori’.

VANDAAG