VHP: eensgezindheid en samenwerking

Vandaag hebben wij twee zeer belangrijke hoogtijdagen, namelijk: Idul-Fitr en 146 jaar Hindostaanse immigratie. We zijn er heel erg blij om. Het is natuurlijk een toeval dat dit jaar Idul-Fitr en de Hindostaanse immigratie samen op één dag vallen. De vastenmaand ramadan wordt traditiegetrouw afgesloten met het Idul-fitr-feest. Met dit feest verbreken moslims over de hele wereld, ook in Suriname, een periode van vasten.

De maand ramadan heeft door het vasten, eenieder nieuwe kracht gegeven voor zijn persoonlijk leven, gezinsleven en maatschappelijk leven. Idul-fitr is een feest voor liefde, vriendelijkheid, mededogen, vergeving en vooral eensgezindheid. Deze kwaliteiten zijn essentieel voor de islam. Dit feest leent zich uitstekend voor het aanmoedigen van goede deugden.

De VHP is ervan overtuigd dat Idul-Fitr zal bijdragen aan de inzet voor de natie door wederzijds respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en inspiratie om het pad van liefde en universele broederschap te volgen. Normen en waarden moeten centraal staan. Het zijn belangrijke fundamenten om ons land weer op te bouwen en onze natievorming weer echte inhoud te geven.

Met de gezamenlijke viering van Idul-Fitr, wordt de eenheid en saamhorigheid bevorderd. Idul-Fitr is ook een tijd om vrede te sluiten met jouw buren, familieleden en vrienden om oplossingen te vinden voor nieuwe uitdagingen. Bij de VHP is de wil sterk aanwezig om de samenleving te dienen in deze zeer turbulente financieel-economische tijd, waarbij eensgezindheid en samenwerking van eminent belang zijn.

In de achterliggende periode hebben we als partij meer dan voorheen een sterke verbondenheid gehad met onze Schepper en de moslimgemeenschap. Traditiegetrouw hebben we als partij een gezamenlijk avondmaal, Iftar, gehouden in het VHP-partijcentrum. De Iftar en de vele bezoekjes van de VHP aan de diverse moskeeën in de verschillende districten, zijn getuige van onze sterke verbondenheid.

De contacten tussen de niet-moslimgemeenschappen en de moslimgemeenschap zijn meer dan ooit gegroeid. We zijn heel erg blij met zulke contacten. Door zulke ontmoetingen bouwen we bruggen, die zeer noodzakelijk zijn voor de natie-ontwikkeling en ontwikkeling van ons geliefd land. Door samenwerking trekken we samen op, op basis van ons motto: ‘Zelf sterk samen sterker’.

We leven in een zeer onstuimige en moeilijke tijd; we hebben thans te maken met een ernstige financieel-economische crisis. De samenleving kan moeilijk het hoofd boven water houden; ze heeft het bijzonder moeilijk om uit te komen. Desondanks wenst de VHP, de hele natie, maar in het bijzonder de moslimbroeders en zusters een gezegende Idul-fitr toe. Ied Mubarak.

VHP

VANDAAG