Suriname en VN-organisaties bespreken samenwerking

Minister Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken op de consultatiemeeting met vertegenwoordigers van de VN. Foto: NII

Suriname en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) in Suriname kwamen in de Royal Ballroom van Hotel Torarica bij elkaar om overeenstemming te bereiken over het programma van samenwerking voor 2019 en 2020.

Onder de paraplu van de regionale planning van de VN is een duurzaam ontwikkelingsraamwerk overeengekomen voor vijf jaar, van 2017 tot 2021, met circa achttien landen van de Caribische regio. Teneinde nationale implementatie te garanderen van dit regionaal raamwerk moeten jaarlijks nationale implementatieplannen worden overeengekomen.

Deze consultatiemeeting heeft dan ook tot doel het bewerkstelligen dat de planning, implementatie en monitoring op een integrale en coherente wijze plaatsvinden. Voorts zal de consultatie moeten resulteren in het bereiken van overeenstemming, ten aanzien van de principes voor samenwerking en projecten die aangedragen worden door de diverse ministeries, meldt Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut.

Tijdens de twee dagen durende consultatie zal eveneens een evaluatie plaatsvinden van het eerste implementatieplan 2018. Verder zullen voorstellen worden besproken voor het verhogen van de effectiviteit van de programma’s en projecten in het nieuwe plan dat voor 2019 en 2020 zal gelden.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken benadrukte in haar toespraak onder meer dat Suriname uitkijkt naar een verhoogde politieke agenda van de VN en haar organisaties in Suriname. In dat kader herinnerde de bewindsvrouwe aan het voorstel gedaan aan de UNDP-topman voor een UNDP-vertegenwoordiger die in ons land resideert en uitsluitend belast is met de programmering voor Suriname.

Indachtig het feit dat landbouw als één van de belangrijke sectoren wordt genoemd in het Ontwikkelingsprogramma, is eveneens gememoreerd door minister Pollack-Beighle het verzoek voor het vestigen van een FAO-kantoor in Suriname, om de samenwerking met de voedsel- en landbouworganisatie van de VN verder te bestendigen.

Tot slot, sprak de minister haar dankbaarheid uit aan het VN-systeem voor de voortdurende steun aan de regering van Suriname en hoopt op de voortzetting en verdieping daarvan ter verwezenlijking van onze nationale ontwikkelingsdoelen en prioriteiten.

Aan het einde van de sessie wordt verwacht dat het nationaal implementatieprogramma 2019-2020 zal zijn goedgekeurd, waarna dat zal worden voorgelegd aan de beleidsmakers ter goedkeuring en spoedige ondertekening.

VANDAAG