NPS-voorzitter in Nederland: geen samenwerking met huidige NDP

Rusland en Etnel spraken op uitnodiging van de organisatie Platform Frambo Nederland, een grote groep Surinamers toe in Rotterdam. Foto: NPS
Print Friendly, PDF & Email

NPS-voorzitter Gregory Rusland ging vrijdag in Rotterdam in op de actuele situatie in Suriname en schetste de instabiliteit die zich volgens hem op haast alle gebieden voordoet. Ook ging hij uitvoerig in op het slechte investeringsklimaat, de slechte situatie in het onderwijs en de gezondheidszorg en wat hij noemde ‘de pakketteneconomie’. Rusland benadrukte dat in de huidige constellatie een samenwerking met de NDP is uitgesloten.

Rusland gebruikte het thema “Tijd voor verandering” om de noodzaak voor een ander beleid met een andere regering te benadrukken. Hij vergeleek de huidige situatie met de periode toen de NPS met andere partijen het land bestuurde. Rusland gaf ook aan hoe de oplossingen van de NPS zullen bijdragen om uit de huidige crisis te komen. Het zullen harde tijden worden, waarschuwde Rusland. Maar de NPS heeft getoond kennis en kunde in huis te hebben om de crisis te lijf te gaan. “Wanneer wij dit weten, is het van belang dat de NPS zich nu meer dan ooit fundamenteel gaat onderscheiden van de rest middels het inzetten van firing power,” aldus Rusland.

NPS-assembleelid Patricia Etnel ging in op diaspora. Ze zei dat er al veel voorwerk is gedaan. Met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn reeds stappen gezet die moeten leiden tot een gericht diasporabeleid. Etnel legde specifiek de nadruk op de relatie tussen diasporabeleid en de Surinaamse vrouw. Ze pleitte voor versteviging van het gezin en hoe het diasporabeleid daar een rol in kan vervullen. Ze schetste twee modellen om de vrouw en diaspora te verbinden.

Vanuit het goed opgekomen publiek werden vragen gesteld. Zo wilde men weten welke wetten zullen worden teruggedraaid als de NPS in het machtscentrum komt. Rusland noemde hierbij de Terugroepwet, de Wet rij- en voertuigenbelasting en verder alle wetten die tegen de rechtsstaatgedachte zijn.

Eerder in de week werd een oriëntatiebezoek gebracht aan de Nederlandse zusterpartij GroenLinks. GroenLinks is een oppositiepartij die in ideologisch opzicht veel overeenkomsten met de NPS vertoont. GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom en Rusland zullen mogelijke gebieden van samenwerking inventariseren.

VANDAAG