NPS tegen kwijtschelding strafbare feiten regeerders

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS

De Nationale Partij Suriname (NPS) roept eenieder op om zijn stem te laten horen tegen de voorgestelde wijziging van de Wet op de staatsschuld. NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft bij De Nationale Assemblee (DNA) een wetsvoorstel ingediend om het schuldplafond van de overheid af te schaffen. De NPS zal zich op geëigende wijze tegen deze voorgenomen initiatiefwet verzetten. “Wij moeten de integriteit van ons geld in bescherming nemen tegen enkelingen die misbruik maken van deze zaak,” stelt NPS-voorzitter Gregory Rusland.

De NPS wijst erop dat de Wet op de staatsschuld in 2002 tot stand is gekomen om bescherming te geven aan de Surinaamse munt. Dit bleek noodzakelijk na het financiële wanbeleid van de regering-Wijdenbosch in de periode 1996 tot 2000.

Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is om het geldstelsel van Suriname te reorganiseren en de Surinaamse munteenheid op te waarderen. Het kan volgens de NPS nimmer worden goedgekeurd dat de zittende regering en de coalitie er steeds werk van maken om wetten die bedoeld zijn om goed beleid te maken, ongedaan te maken. Deze vorm van vrijwaring van personen doet ernstige inbreuk aan de integriteit van het geld en ons rechtssysteem. “Geld moet onder andere integer en betrouwbaar zijn.”

Het is de primaire taak van de overheid om ervoor te zorgen dat vanuit de begroting van de overheid en eventueel de uitvoering van die begroting, er geen druk ontstaat op de prijzen en de wisselkoers. Indien de wet in DNA wordt goedgekeurd, wordt minder geloofwaardigheid gegeven aan de economie aangezien het Surinaamse geld minder waard zal zijn. Dit is volgens de groene partij niet juist en niet goed voor ons imago als land. De regering heeft de verplichting om handelaren, winkeliers, kooplieden en alle burgers in bescherming te nemen.

VANDAAG