Breaking News: Twintig jaar cel voor Bouterse

President Desi Bouterse. Foto: Suriname Herald

De krijgsraad heeft het vonnis zojuist uitgesproken tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. Hij is schuldig bevonden en krijgt twintig jaar celstraf. Dat is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie twee jaar geleden eiste. De krijgsraad stelt in zijn uitspraak dat wel bewezen is dat Bouterse in Fort Zeelandia was ten tijde van de moorden. Er is door de krijgsraad geen gevangenneming gelast.

Auditeur-militair Roy Elgin had vorig jaar tijdens de zitting aangegeven dat de vijftien slachtoffers niet met een coup bezig waren. De auditeur-militair zei dat gedurende het proces geen feiten of omstandigheden naar voren waren gekomen, waaruit zou blijken dat de vijftien personen met een coup bezig waren met uitzondering van de verklaring van Petrus van Haperen. Elgin maakte kenbaar dat ook al zou er daar sprake van zijn, dan nog rechtvaardigt het op geen enkele wijze de moord van deze personen.

Bouterse is in het megaproces, dat sinds 30 november 2007 loopt, nooit op de zittingen verschenen. Bouterse, nu president van Suriname, heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de moorden op 8 december 1982 in Fort Zeelandia.

In januari zei president Bouterse tijdens een persconferentie op het presidentieel paleis dat men die Bouterse een proces aan zijn broek wil smeren. Hij zei maar niet te kunnen begrijpen dat Nederland het hele scenario heeft gecreëerd en alle informatie heeft, maar weigert die informatie te delen. Nederland kiest er volgens de president juist voor om de informatie te bewaren met de bedoeling die pas na zestig jaar te zullen publiceren. “U heeft informatie en u wilt iemand straffen,” zei hij. De president noemde het 8-decemberstrafproces een politiek proces.

De regering heeft meerdere malen gepoogd het Decemberstrafproces stop te zetten. In 2012 werd door De Nationale Assemblee de Amnestiewet van 1989 gewijzigd wat leidde tot opschorting van het strafproces door de krijgsraad op 11 mei 2012. In 2015 bepaalde het Hof van Justitie echter dat het 8-decemberstrafproces hervat moest worden, nadat de nabestaanden tegen het vonnis van 11 mei 2012 in beroep waren gegaan.

Op 9 juni 2016 besloot de krijgsraad de schorsing in het 8-decemberstrafproces op te heffen. Op 29 juni 2016 beriep de regering zich op artikel 148 van de Grondwet om wegens de staatsveiligheid het 8-decemberstrafproces stop te zetten. Ook deze poging mislukte en het strafproces kon worden voortgezet. Het onderzoek ter terechtzitting werd eind oktober 2018 beëindigd.

In oktober probeerde raadsman Irvin Kanhai het 8-decemberstrafproces stop te zetten. Hij diende op 25 oktober bij het Hof van Justitie een verzoek tot beëindiging van het strafproces in zonder oplegging van straf of maatregel tegen verdachte Bouterse. Het Hof van Justitie wees dit verzoek van Kanhai af.

In juni 2017 stelde de auditeur-militair vast dat de toenmalige legerleider nauw betrokken was bij de dood op de vijftien slachtoffers. Hij eiste toen twintig jaar gevangenisstraf tegen hoofdverdachte Bouterse.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zei eerder in gesprek met Suriname Herald, dat wanneer het vonnis in het 8-decemberstrafproces is uitgesproken en de eis tegen de verdachte Bouterse van een gevangenisstraf van twintig jaar wordt toegekend, Bouterse die gevangenisstraf zal moeten uitzitten. Als de rechter gevangenneming beveelt voor wie dan ook, al is die president, moet dat gebeuren, zei Essed. Hij benadrukte dat er geen enkele wet is die aangeeft dat een president niet mag worden gearresteerd.

VANDAAG