Oppositie eist spoedoverleg over veroordeling Bouterse

VHP-voorzitter Chan Santokhi

De oppositionele partijen in De Nationale Assemblee eisen een spoedoverleg met assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons over de positie van president Desi Bouterse. Ze willen weten wat zijn veroordeling in het Decemberstrafproces betekent voor de relatie met het parlement. Dat zegt fractieleider Chan Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in een interview met het Algemeen Dagblad.

De partijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE sturen volgende week een brief aan Simons voor het houden van een spoedoverleg. “Er is nu een gewijzigde situatie,” aldus Santokhi. “We willen van de voorzitter weten hoe de relatie tussen de president en het parlement er nu uit ziet. Als het overleg niet naar tevredenheid verloopt, vragen we een spoeddebat aan,” zei de VHP-fractieleider.

“Ik geloof niet dat dit een politieke uitspraak is,” vervolgde Santokhi. “De zaak speelde in 1982, in 2000 is het gerechtelijk vooronderzoek begonnen en in 2007 startte het proces. De tijdlijn geeft aan dat dit verschillende politieke periodes, partijen en regeringen overschrijdt. Het vonnis van de rechterlijke macht moet gerespecteerd en uitgevoerd worden.”

De oppositie praat nog niet over een afzettingsprocedure. Daarvoor biedt de Grondwet, die dateert uit 1987, geen mogelijkheden. “De persoon is veroordeeld, niet de president,” benadrukt Santokhi. “Het is geen ambtsmisdrijf. In de Grondwet staat niet wat er moet gebeuren met een president die een strafblad heeft.”

President Bouterse afgelopen vrijdag tijdens een kadermeeting in Ocer. Foto: Reuters

Grondwetswijziging
De VHP is bezig met een ‘wederopbouwplan’ om Suriname binnen zes maanden uit de grote sociale en economische crisis te halen. De VHP wil aanpassing van het ‘ondemocratische’ kiesstelsel. Districtscommissarissen moeten worden gekozen en niet benoemd. Een nota hierover werd aangeboden aan de regering, maar nog tijdens de discussie in het parlement alweer verworpen.

Juristen onderzoeken onder meer hoe de Grondwet op een aantal punten gewijzigd moet worden. Nu hoeven ministers geen verantwoording af te leggen aan het parlement, maar aan de president. “We kunnen geen motie van wantrouwen indienen en geen enquête-onderzoeken doen,” zei Santokhi.

“Volgens de wet moet Bouterse toezien op de internationale rechtsorde. Maar hoe kun je dat uitvoeren als je zelf in conflict bent met de rechtsorde? Dat de Grondwet hiaten heeft, ligt aan onszelf. Wij hadden dat in 1987 moeten aanpassen.”

Verbroederingspolitiek 2.0
Santokhi heeft zich altijd verzet tegen het presidentschap van Bouterse. Na de verkiezingen in 2010, waar de NDP won, zat hij in een commissie die de geloofsbrieven van Bouterse onderzocht. “Toen stelden we ons al op het standpunt dat hij geen president mocht worden. Er is een uur gediscussieerd, maar we vormden een minderheid binnen de commissie.”

Begin volgend jaar presenteert de VHP het verkiezingsprogramma. De van oorsprong Hindostaanse partij blijft weg van etnische politiek, zegt Santokhi. “We willen de grootste multi-etnische partij zijn. In alle structuren en districten hebben we ruimte voor álle Surinamers. Ik noem het verbroederingspolitiek 2.0.”

Een groot deel van de kiezers is nog zwevend. Dat komt met name door de jongeren, van wie een deel nog gevoelig is voor Bouterse en de NDP. De VHP wil het mogelijk maken dat ze vanaf hun achttiende recht hebben op bouwgrond voor een huis en begeleiding en financiële steun krijgen bij het zoeken naar werk. “Jongeren kijken niet vooruit, maar willen vooral weten waar voor hen het voordeel zit.”

VANDAAG