C-47 afwezig bij ontmoeting tussen president Bouterse en vakbeweging

Armand Zunder. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De vakcentrale C-47 heeft de ontmoeting met president Desi Bouterse, waar hij de vakbeweging zou informeren over de twee kandidaten voor de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), niet bijgewoond. Armand Zunder, die een van de kandidaten was, zegt aan Suriname Herald dat het staatshoofd hem gisteren heeft geïnformeerd dat de keuze niet op hem is gevallen.

De vakbeweging was uitgenodigd om steun te betuigen. Volgens Zunder hebben de overige aanwezige vakbondstoppers zijn voordracht voor de vacante governorsfunctie wel ondersteund.

De voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) vertelt verder dat de regeringsleider hem tien dagen geleden heeft gevraagd, als hij bereid was in nationaal belang een bijdrage te leveren. Volgens hem is er geen enkele brief geschreven, zoals wordt aangegeven. “Ik ben gevraagd en we hebben dagelijks lange gesprekken gevoerd. Ik stond er wel op dat ik de ondersteuning van de vakbeweging moest hebben. En die ondersteuning heb ik gehad, ook van Berenstein. Wat mij verbaast, is dat Berenstein daarna een ander standpunt innam”, zegt Zunder.

Voor de vakbondsman, die niet meer in aanmerking is gekomen om de functie van governor bij de CBvS in te vullen, is dit alles een gepasseerd station. “Ik praat niet meer over het verleden. Dit wat heeft plaatsgevonden is slechts een incident”, beweert Zunder.

Michael Miskin, hoofdbestuurdslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft ook laten weten dat de andere vakcentrales wel achter de benoeming van Zunder stonden. Hij legt uit dat Ravaksur uit een aantal bonden bestaat. Het gaat om C-47, de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL), CLO, het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS) de Moederbond, de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) en de PWO. Van de zes vakcentrales hebben vijf de voordracht van Zunder wel ondersteund. Hij

merkt op dat C-47 geen synoniem is van Ravaksur, want alleen C-47 heeft geen steun betuigd aan Zunder. Aan Suriname Herald zegt Zunder dat hij zich verder zal bezighouden met het vakbondswerk.

De functie van president bij de Centrale Bank is vacant geworden na het schandaal met ex-governor Robert van Trikt. Suriname Herald heeft meerdere malen geprobeerd een reactie te krijgen van C-47 voorzitter Berenstein, echter zonder resultaat.

Simone Awanna

VANDAAG