Managementteam COVID-19 komt doven en slechthorenden tegemoet

Het nationaal managementteam COVID-19 maakt vanaf gisteren gebruiken van een tolk gebarentaal. Foto: NII

De regering komt via het nationaal managementteam COVID-19 ook de doelgroep van doven en slechthorenden tegemoet met de up-to-date informatie over het COVID-19-virus in Suriname. Om de informatie, die dagelijks via een persconferentie door het team aan de gemeenschap wordt overgebracht, ook aan deze groep bekend te maken, is vanaf maandag 16 maart ook Rosita Etnel, als tolk gebarentaal, aangetrokken.

De setting van de persconferentie is nu ook anders, in die zin dat het lid van het managementteam dat aan het woord is, dat vanachter een spreekgestoelte doet. Op deze manier is het ook makkelijker voor de doelgroep om Etnel, die staat achter degene die aan het woord is, te volgen. Volgens vicepresident Ashwin Adhin zal de informatie ook in andere talen gebracht worden naar de bevolking zodat het goed begrepen wordt.

Met deze aanpak van de overheid wordt een groter publiek bereikt in de strijd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tot op heden is het gebleven bij een positief besmette geval, dat op vrijdag 13 maart bekend werd gemaakt.

Vicepresident Adhin gaf bij de start van de persconferentie aan dat de quarantaineruimte dit moment 250 plaatsen betreft en dat het team de quarantaine blijft handhaven totdat er geen gevallen meer zijn.

VANDAAG