Regering neemt geen risico: bus- en boottransport een week stil

Regering neemt geen risico: bus- en boottransport een week stil. Foto: NII

Bus- en boottransport ligt per heden vooralsnog voor een week stil. Met het oog op de maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan neemt de regering als verantwoordelijke voor deze maatregelen geen risico met de veiligheid van de gemeenschap.

Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) zei vrijdag tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam, dat de regering het noodzakelijk heeft gevonden om in samenspraak met de Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO), het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) NV en de Vereniging Boothouders van het District Commewijne (VBDC), bus- en boottransport per heden vooralsnog voor één week stop te zetten.

Dit besluit heeft de regering moeten nemen, omdat gelet op de protocollen van het ministerie van Volksgezondheid ten aanzien van het tegengaan van COVID-19, er geen garantie kan worden geboden aan de passagiers dat zij veilig zijn bij de transportactiviteiten.

Het ministerie OWT en C zal in overleg met de diverse actoren/ministeries nagaan hoe het verplegend personeel, brandweer, politie en de militairen vervoerd zullen worden van en naar hun werklocatie. In het verlengde hiervan zullen er door het NVB NV per ziekenhuis bussen beschikbaar gesteld worden voor het werkend personeel. Minister Chotkan zal met zijn collega’s van Justitie en Politie en Defensie nagaan of bussen van NVB ingezet dienen te worden.

Vermeld dient te worden dat de illegale bussen (bussen zonder een rode OWT en C-sticker), ernstig aangepakt zullen worden door de politie. Op de burgerij wordt ten overvloede een dringend beroep gedaan om het advies van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) op te volgen en zoveel als mogelijk thuis te blijven.

Minister Chotkan benadrukt dat de regering het besluit niet zomaar heeft genomen, maar in overleg met de vervoersorganisaties. Hij wijst erop dat de protocollen die gehanteerd moeten worden om passagiers te transporten, aangeven dat personen een afstand van twee meter dienen te houden als hygiënemaatregel. Dit zou betekenen dat dat het aantal passagiers per bus teruggebracht zou moeten worden naar tien.

In de boten en bussen is het vooralsnog moeilijk om deze regel in acht te nemen. Verder dienen de bussen na elke rit gedesinfecteerd te worden, wat ook heel wat kosten voor de bushouder met zich meebrengt.

VANDAAG