Banken zullen nog niet werken volgens de nieuwe Valutawet

Print Friendly, PDF & Email

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, zal overleg treden met De Nationale Assemblee over de Wet controle Valutaverkeer en transactiekantoren. Maar tot dan is met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging afgesproken dat de banken vooralsnog niet zullen werken met de door president Desi Bouterse afgekondigde wet.

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft met governor Roemer gesproken over de pijnpunten in de Wet controle Valutaverkeer en transactiekantoren en hoe invulling te gegeven aan deze wet. Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de CBvS verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de Wet toezicht bank- en kredietwezen”.

De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de CBvS. De governor zal in verder overleg treden met DNA, omdat de CBvS uitvoering dient te geven aan deze wet.

VANDAAG