Suriname doet eerste stap richting wettelijk beschermen milieu

De Milieuraamwet is gisteren met algemene 29 stemmen in het parlement aangenomen. Beeld: DNA

Het heeft ongeveer 18 jaar geduurd om uiteindelijk de ontwerpwet houdende regels voor duurzaam milieumanagement oftewel Milieuraamwet aan te nemen, liet Soewarto Moestadja, vertegenwoordiger van de regering, gisteren weten in De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet is gisteren met algemene 29 stemmen aangenomen.

Suriname heeft als land de eerste stap genomen om het milieu nu wettelijk te beschermen, gaf de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Amzad Abdoel, te kennen. Hij zei ook dat wijlen ambassadeur Winston Lackin een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze ontwerpwet. Het streven was om te komen tot een ontwerpwet die werkbaar en uitvoerbaar is. Daarnaast moet deze wet het kader vormen, zodat andere reguliere wetten daaronder geplaatst kunnen worden.

Patricia Etnel van de NPS, hoopt dat de wet met alle ijverigheid wordt afgekondigd. De wet moet niet blijven bij het afkondigen ervan, maar die moet volgens haar ook uitvoerbaar zijn. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en andere actoren moeten daadwerkelijk echt kunnen werken om het milieu schoon te houden voor de komende generaties. Met de aanname van deze wet wil ze dat skalians moeten ophouden te bestaan.

Minister Moestadja is van oordeel dat bij het maken van wetten, men het streven en de inspanning niet moet definiëren als een papieren tijger. Hij bracht in herinnering dat deze wet tot stand is gebracht in een periode waar men de verdere verspreiding van COVID-19 wil minimaliseren.

De Milieuraamwet is bedoeld om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleids- en milieustrategie te ontwikkelen, die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieubescherming teneinde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaamse volk.

Er zijn een aantal beginselen geweest, die als richtlijn hebben gefungeerd bij de samenstelling van deze wet te weten het beginsel van openbaarheid, participatie en rechtsbescherming, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’, milieu en planning en het beginsel van milieueffecten-analyse.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG