VES-voorzitter: “President negeert alle economische wetmatigheden”

Winston Ramautarsing. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

President Desi Bouterse negeert alle economische wetmatigheden en alle mensen die een beetje verstand hebben van economie, geeft Winston Ramautarsing, voorzitter van Vereniging van Economisten in Suriname (VES) te kennen tegenover Suriname Herald over de aanname van de ‘nieuwe’ Valutawet. Hij merkt op dat de president ook het advies van governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om de wet niet te bekrachtigen, heeft genegeerd.

De governor heeft in een brief die naar mediahuizen is doorgelekt en op sociale media circuleert, kenbaar gemaakt dat de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, ingrijpende sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen zal hebben voor de bank, de financiële sector en de samenleving.

De governor schrijft dat deze nieuwe wet op gespannen voet staat met de Bankwet, de Deviezenwet en de Wet herleiding en vernoeming Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar en wettelijke regelingen. De maatregelen die in de wet zijn opgenomen om de inefficiëntie in de valutamarkt te minimaliseren, zijn volgens Roemer niet realistisch. Dit, omdat niet alleen door de inefficiënties op de valutamarkt de wisselkoers onder druk is komen te staan, maar ook door macro-economische onevenwichtigheid, vooral ingegeven door een structureel groot fiscaal tekort.

Ramautarsing merkt op dat ook politici van de NDP hun bezwaren over de wet kenbaar hebben gemaakt want het gaat het probleem niet oplossen. De voornaamste oorzaak van het niet beschikken over voldoende valuta is omdat Suriname veel meer uitgeeft dan dat zij verdient. Volgens hem heeft de regering jarenlang stelselmatig op een veels te grote voet geleefd. Wat nu gebeurd is, is de prijs die de regering moet gaan betalen waarbij de waarde van de Surinaamse dollar zwakker wordt want als land wordt er niet meer aan valuta verdiend.

Ramautarsing geeft aan dat er maandelijks SRD 390 miljoen moet worden bijdrukt wat betekent dat de waarde van de Amerikaanse dollar niet hetzelfde kan blijven. De schuld schuiven in schoenen van de cambio’s, rijke mensen en anderen betekent voor hem dat de regering niet weet hoe de economie werkt.

De enige manier om uit deze financiële malaise te geraken is om productie te stimuleren en onnodige importen te limiteren, benadrukt Ramautarsing.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG