Grootopperhoofd Ndyuka neemt maatregelen tegen COVID-19

Granman Ndyuka, Bono Velanti. Foto: NII

Bono Velantie, het grootopperhoofd van de Ndyuka’s, heeft de stam opgeroepen er alles aan te doen om het gevreesde COVID-19-virus geen kans te geven dorpelingen te treffen en zich te verspreiden. In zijn boodschap vraagt Velantie, in navolging van de autoriteiten in Paramaribo, aan leden van zijn stam om thuis te blijven.

Verder heeft de granman de dorpelingen opgeroepen om afstand te houden van elkaar en tot nader order geen rituelen te houden, waarbij groepen mensen bijeenkomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht.

Ook de gebruikelijke overlijdensrituelen zoals de ‘brokodey’ mogen worden geschrapt. Dorpshoofden hoeven voorlopig geen delegaties te sturen naar de residentie van de granman op Drietabiki. Het contact zal telefonisch plaatsvinden.

Het stamhoofd heeft de boodschap laten inspreken door een van zijn basya’s. De oproep wordt via de radio en WhatsApp verspreid in een poging zoveel mogelijk stamgenoten snel te bereiken.

“De autoriteiten doen hun uiterste best, maar de strijd is zwaar. Er zijn wel preventieve maatregelen bedacht die we kunnen hanteren om onszelf te beschermen tegen deze ziekte. Wereldwijd zijn overheden tot de conclusie gekomen dat thuis blijven kan helpen. Deze ziekte gaat van mens tot mens, ga niet op straat, vermijdt contact en samenscholing en houdt afstand elkaar,” aldus de granman.

Hij dringt er bij de Ndyuka-gemeenschap op aan om COVID-19 doodserieus te nemen.

Als granman waarschuwt hij de stamleden ook tegen misvatting als zouden mensen van Afrikaanse afkomst immuun zijn tegen dit virus. “Vergist u zich niet, uw bloed is niet anders dan de andere mensen. Deze ziekte kan iedereen treffen die zich eraan blootstelt; wees voorzichtig”, zei hij ook. Mensen met griep en koorts worden opgeroepen contact te maken met de dichtstbijzijnde medische post in hun dorp of regio.

Het traditioneel gezag zegt dat er wel begrip is voor noodzakelijke beweging van personen, maar dat er voorlopig geen ruimte is voor familiebezoeken, dansfeestjes, overbodige samenscholingen en vermakelijkheden.

“Wij leven mee met de nabestaanden van personen die als gevolg van deze ziekte het leven hebben gelaten, waar ook ter wereld. Wij bidden voor beterschap voor allen die geïnfecteerd zijn.” Velantie heeft de Ndyuka-gemeenschap erop gewezen, dat deze maatregelen geen verandering hebben gebracht in de cultuur en traditie.

Tegen de achtergrond van het oprukkende virus, vindt hij het cruciaal om de instructies van de centrale overheid en gezaghebbende gezondheidsorganisaties strikt op te volgen. De granman heeft de stam gerustgesteld dat alles weer wordt opgepakt als het tij is gekeerd, meldt het NII.

VANDAAG