DNA morgen in spoedvergadering bijeen over noodwet

De Nationale Assemblee. Foto: Suriname Herald

De Nationale Assemblee (DNA) komt morgen in een spoedvergadering bijeen om de noodwetten te behandelen die president Desi Bouterse in de gelegenheid stellen om een uitzonderingstoestand in te stellen, een zogeheten noodtoestand, om community spreading van COVID-19 te voorkomen.

Voor het kunnen instellen van een uitzonderingstoestand ingevolge de artikelen 23 en 72 van de Grondwet, dient DNA eerst de Raamwet uitzonderingstoestand en Wet uitzonderingstoestand COVID-19 goed te keuren.

Het instellen van een uitzonderingstoestand zal leiden tot beperking van de rechten en vrijheden van de burger. De burger heeft een aantal grondrechten die in de Grondwet zijn verankerd.

Volgens artikel 23 kunnen in geval van oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg of een andere uitzonderingstoestand of om reden van staatsveiligheid, openbare orde en goede zeden de in de Grondwet genoemde grondrechten bij wet worden onderworpen aan de beperkingen, welke gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van de situatie, van kracht zullen zijn, met inachtneming van de terzake geldende internationale bepalingen.

Tijdens de uitzonderingstoestand, die een jaar kan duren, kunnen onder andere de persoonlijke vrijheid van de burger worden ingeperkt. In de ontwerpwetten worden bijzondere bevoegdheden aan de overheid gegeven. Zo kan de overheid een woning zonder rechterlijk bevel binnentreden. Ook kan het recht van vrije meningsuiting, van vreedzame vereniging en van vreedzame betoging worden ingeperkt.

Er is veel kritiek vanuit de oppositionele partijen op het instellen van een uitzonderingstoestand. Ze vinden het afkondigen van een noodtoestand te ingrijpend. Ook zijn er zorgen over de verkiezingen van 25 mei. Er wordt in de twee noodwetten die morgen in het parlement worden behandeld, met geen woord gerept over het al dan niet doorgaan van de verkiezingen.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs is Melvin Bouva. Hij gaat morgen tijdens de openbare vergadering in op de noodzaak van deze uitzonderingstoestand. De vergadering begint om 11.00 uur.

VANDAAG