Wet uitzonderingstoestand COVID-19 goedgekeurd

Regering mag uitzonderingstoestand uitroepen. Beeld: DNA

De Wet uitzonderingstoestand COVID-19 is zojuist na een marathonvergadering in De Nationale Assemblee (DNA) met algemene 27 stemmen aangenomen. Deze ontwerpwet is op 5 april door de regering ingediend.

Het doel van de ontwerpwet is om in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen – alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen.

In maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 tot een pandemie uitgeroepen. Deze wereldwijde epidemie heeft al vele mensenlevens geëist. Gebleken is dat slechts met uitzonderlijke maatregelen nationaal en internationaal de epidemie enigszins kan worden bedwongen. In landen waar maatregelen niet op tijd zijn genomen dan wel niet voldoende zijn geweest, is het gezondheidssysteem compleet overweldigd door het aantal ernstige zieken. Die landen ervaren een diepe social-maatschappelijke crisis en desastreuze gevolgen voor de economie. Zelfs in rijke landen zijn goed functionerende zorgsystemen niet adequaat toegerust gebleken om het groot aantal patiënten te verzorgen in een ongebreidelde epidemie.

Voor Suriname heeft deze ziekte al negatieve gevolgen gehad, nadat er vanaf 13 maart na een medisch onderzoek de eerste persoon positief werd getest op het COVID-19-virus. De regering heeft hierna onmiddellijk de toegang tot Suriname gesloten en enkele andere maatregelen getroffen om de ongecontroleerde verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken.

Echter is gebleken dat de maatregelen die de regering kan treffen conform de geldende wetgeving, niet voldoende of niet afdwingbaar zijn om ongecontroleerde verspreiding van het COVID-19-virus onder de bevolking, meer bekend als community spreading, te voorkomen.

Een ongecontroleerde verspreiding van het virus zal, gezien de grote mate van besmettelijkheid en de percentages ernstige zieken en doden die het veroorzaakt, voor Suriname rampzalig zijn, omdat de gezondheidsinstellingen niet in staat zullen zijn om een groot aantal patiënten op te vangen en adequaat te behandelen.

De regering vindt het ter bescherming van de bevolking voor geheel Suriname nodig om daarom de burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigt.

De wet voorziet na afkondiging van een uitzonderingstoestand in de instelling door de president van een speciale Crisis Management Team (COVID-19 Crisis Management Team), dat in ieder geval speciaal tot taak heeft de aanpak van de specifieke uitzonderingstoestand of crisis. De instelling van het speciale crisisteam geschiedt onmiddellijk na de afkondiging van een uitzonderingstoestand. Voor wat de benaming van het team betreft, is ingevolge artikel 2 voor deze specifieke uitzonderingstoestand gekozen voor “COVID-19 Crisis Management Team”.

VANDAAG