STREI! reageert op uitlatingen Kenneth Slooten

Print Friendly, PDF & Email

STREI! heeft kennisgenomen van de analyse van Kenneth Slooten op 21 april 2020 op Radio SRS 96.3 ten aanzien van de aangifte van Cairo en reageert als volgt:

De heer Slooten liet weten dat hij niet namens DNV sprak, alsmede dat hij niet bevoegd was om namens DNV te spreken. Hij laat weten dat het om zijn eigen analyse gaat. Zijn uitlatingen maken in één klap duidelijk dat Cairo en STREI! gecriminaliseerd zullen worden. In de samenleving die wij ons voorstellen, zal de overheid mensen juist bijstaan met raad en daad. Een goede verklaring van de regering/DNV had er allang moeten zijn. De uiterst subjectieve uitbarsting van matige kwaliteit betreuren wij dan ook.

Iedereen in Suriname heeft kennisgenomen (of kan dit) van het interview met de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday. Hierin wordt bevestigd dat DNV geen wettelijke basis heeft om binnen te vallen, doorzoekingen te doen en mensen aan te houden. Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen die misbruik van gezag door ambtenaren aangaan.

Ook vanuit mensenrechtenoptiek valt er het nodige te zeggen. Waarom legt u dit niet uit, heer Slooten, op basis van welke wet DNV mocht handelen. Als u zo op de feiten bent, waarom kwam de inval direct na uitnodigingen van Cairo aan het adres van de minister en van luitenant- kolonel om te praten over misstanden? Op basis waarvan zegt u (heer Slooten) dat STREI! en Cairo in staat zijn om onwaarheden te verkondingen? Welke informatie heeft u dat de heer Cairo op en aan naar Nederland reisde? De feiten kunt u makkelijk achterhalen bij de Nederlandse ambassade. En belangrijker nog, waar en hoe zou STREI! het geld vandaan halen om Cairo te financieren? Hebt u niet gezien hoe STREI! aan haar middelen kwam? Zou de NDP aangeven waar zij haar gelden vandaan haalt?

Cairo is verhoord geworden en wij hebben hem van dichtbij meegemaakt. Cairo is een sterke man, een commando, maar het is te zien aan hem dat het gebeuren hem niet ongemoeid laat. Wij wijzen erop dat ambtshalve in een proces-verbaal al is opgenomen wat bij hem is geconstateerd, zijn verdere medische gegevens blijven geheim.

Wij staan achter hem totdat er echt gegevens naar voren komen waaruit het tegendeel zou blijken. STREI! wil bereiken dat eenieder in Suriname misstanden kan aangeven. Wanneer er iets gebeurt moet u geloofd kunnen worden. Als u niet de waarheid spreekt, dan komt dat naar buiten. Daarom is het heel belangrijk dat er in de samenleving niet zomaar door eenieder wat geroepen wordt, maar door mensen met kennis die de objectiviteit kunnen bewaren.

Namens STREI!
Maisha E. Neus
Voorzitter

VANDAAG