VIDS mist concrete plannen voor bescherming binnenland tegen COVID-19-dreiging

VIDS-voorzitter Theo Jubitana

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) had een concreet plan verwacht van president Desi Bouterse over de manier waarop personen in het binnenland beschermd zullen worden tegen de COVID-19-dreiging. Dit zegt VIDS-voorzitter Theo Jubitana in gesprek met Suriname Herald.

Tijdens het gesprek heeft hij het aan de gezagdragers overgelaten om aan te geven hoe zij de situatie zien en wat voor soort hulp er nodig is. Jubitana geeft aan dat de grens met Brazilië het meest zorgen baart, vanwege het vrije verkeer vanuit dit buurland naar Suriname.

Het staatshoofd heeft afgelopen week een meeting gehad met de traditionele gezagdragers van het binnenland. Tijdens dit onderhoud is er door de autoriteiten toegezegd, dat de voorlichting in de dorpen geïntensiveerd zal worden.

Verder is de toezegging gedaan voor het opvoeren van de grenscontrole en dat er meer politie en militairen naar de grenzen zullen worden gestuurd. Ook de riviercontroles in de omgeving van de grens zullen worden opgevoerd. Verder is beloofd dat er meer wegcontroles komen en dat er scanapparaten gebruikt zullen worden voor het opmeten van de temperatuur, zegt de VIDS-voorman.

Het staatshoofd heeft verder een beroep gedaan op het traditioneel gezag om streng erop toe te zien, dat personen de grens niet oversteken en dat alle gevallen van overtreding van de COVID-19-maatregelen worden doorgegeven aan de autoriteiten.

Als er mogelijke ziektegevallen zijn in de dorpen, dan moeten die personen onmiddellijk geïsoleerd worden en moet het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) direct op de hoogte worden gesteld, zegt Jubitana.

VANDAAG