President: totale lockdown in oosten; partiële lockdown in kustvlakte

President Bouterse vanavond tijdens zijn televisietoespraak tot de natie. Beeld: NII

Er komt ingaande morgen een totale lockdown in het Tapanahony- en Lawagebied. Deze lockdown blijft voorlopig tot zondag 10 mei van kracht. Het gaat hier om afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier. Voor de kustvlakte blijft de partiële lockdown tot zondag 10 mei van 20.00 – 06.00 uur van kracht. Deze mededeling deed president Desi Bouterse zojuist in een televisietoespraak tot de natie.

“Waar wij eerder bang voor waren, dreigt nu inderdaad op ons af te komen. De regering stond op het punt om de COVID-19-maatregelen te versoepelen. Met de ontstane alarmerende situatie, vraag ik u echter begrip voor onze beslissing om deze aanpassing aan te houden, totdat we een beter beeld hebben van de toestand in het binnenland, met name aan de grenzen”, zegt de president.

Bouterse ontving maandag, na de bespreking met de politieke partijen, het alarmerend bericht dat aan de oostgrens, aan de Franse zijde, nog twaalf mensen positief waren getest op het COVID-19-virus. Even werd de president geïnformeerd dat er intussen nog vijf bootslieden positief waren getest, ook aan de Franse kant. “Vanwege hun werkzaamheden moeten wij ervan uit gaan dat deze bootslieden wellicht met meerdere mensen in contact zijn gekomen aan beide zijden van de rivier”, stelt de president.

Het COVID-19 team heeft daarom direct het terzake geldende protocol in werking gesteld. Het Surinaamse dorp Tjabutabiki waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen is direct in quarantaine geplaatst. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn onderzocht en getest. Alle testen aan Surinaamse zijde zijn tot nu toe negatief. Het onderzoek wordt voortgezet.

Momenteel is het COVID-19 team, samen met de Fransen, bezig met de opsporing van de mensen die in contact zijn geweest met besmette personen. Het zal tot tien dagen duren om een beeld te krijgen van de graad van de mogelijke besmetting.

President Bouterse zegt dat de ervaring ons echter leert, dat één positieve test betekent dat er mogelijk vele anderen reeds zijn besmet. Vaak nog zonder dat zij dat op dit moment weten of ervaren. Met dit schrikaanjagend aantal COVID-19-gevallen aan de oostgrens zou dit, volgens de rekenmodellen, kunnen leiden tot rond de 150 tot 200 besmettingen, binnen één à twee weken.

De president zegt dat de dignitarissen van de gebieden inmiddels op de hoogte zijn gebracht. Hij is constant met hen in dialoog. “Wij weten dat de mensen die langs de rivier wonen beide oevers van de grensrivier als woon- en leefgebied gebruiken. Met name de verplaatsingen op de rivier vormen momenteel een gevaar voor verspreiding van COVID-19. Maar ook de voortgaande verplaatsingen tussen dit grensgebied en de rest van Suriname baren ons zorgen. Dit vraagt dat wij resoluut optreden. Met andere woorden: w’o dringi dresi, wakti siki. Wij willen immers voorkomen dat wij moeten dealen met een ongecontroleerde COVID-19-uitbraak. Zodat, hoewel enigszins aangepast aan de omstandigheden, ook de verkiezingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden”.

Om de gehele bevolking van Suriname te beschermen, rekening houdend met de verschillende geaardheden van de diverse gebieden, heb ik besloten de volgende maatregelen per onmiddellijk te nemen:
1. Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht:
– de partiële lockdown (20.00 – 06.00 uur) duurt voort tot en met zondag 10 mei 2020
– de publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht: regelmatig handen wassen en twee meter sociale afstand houden
– geen samenscholingen van meer dan tien personen

2. Ter beheersing van het Tapanahony- en Lawagebied zal er, ingaande donderdag 30 april, een totale lockdown gelden op de rivieren in dit gebied. Het gaat hier om afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier tot zondag 10 mei 2020. Essentieel verkeer blijft toegestaan.

3. Tot zondag 10 mei zijn alleen gecontroleerde verplaatsingen van en naar de gebieden toegestaan.

4. De patrouilles op de rivier zullen samen met de Fransen verder worden opgevoerd. Tevens zullen er door het hele land extra controleposten van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger worden ingesteld.

“Wij doen op u allen een zeer dringend beroep zich strikt te houden aan de regels van het overheidsgezag. Volgt u, in het bijzonder, de aanwijzingen van het Nationaal COVID-19-managementteam. Suriname, wij moeten méér dan ooit samenwerken. Ik dank u.”

VANDAAG