Essed: “Uitspraak Constitutioneel Hof heeft geen invloed op Decemberstrafproces”

Hugo Essed. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden, zegt desgevraagd aan Suriname Herald dat uitspraak die zal komen van het Constitutioneel Hof (CHof) over de Amnestiewet, geen invloed zal hebben op het 8-decemberstrafproces. “Als het CHof beslist dat die wet geldig is, dan is het leuk”, zegt Essed. Echter neemt het dan niet weg dat de rechter niet meer bevoegd is om wetten te toetsen aan de Grondwet en internationale verdragen.

Hij merkt op dat mensen een denkfout maken over het CHof. Hij legt uit dat als dit orgaan de wet onverbindend verklaart, dat niemand de wet kan toepassen, maar mocht het CHof de wet wel verbindend achten dan denken mensen volgens hem dat men deze redenering kan omdraaien. “Het is een onjuiste conclusie”, benadrukt de advocaat. Hij geeft aan dat een koe een dier is, maar niet elk dier is een koe. Hij stelt dat dezelfde fout wordt gemaakt.

Indien het CHof de Amnestiewet wel geldig toets, is de rechter volgens hem niet verplicht om de wet toe te passen. “Het CHof staat niet boven de rechter”, benadrukt Essed. Hij geeft aan dat ongeacht de beslissing van het CHof, dit geen invloed zal hebben op het 8-decemberstrafproces, “ook niet in het verleden noch in de toekomst”.

De raadsman brengt in herinnering dat de Amnestiewet reeds getoetst is door het hoogste orgaan, het Hof van Justitie en beslist heeft dat deze wet niet moeten worden toegepast. “Het CHof mag beslissen wat ze wil, het is van nul en generlei waarde. De beslissing is al genomen door het Hof van Justitie”, aldus Essed.

Zeven leden van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee, hebben namens hun fractie de Amnestiewet aangeboden voor toetsing door het CHof. Het verzoek is ingediend door Amzad Abdoel, Rossellie Cotino, Oesman Wangsabesari, Jennifer Vreedzaam, Ruchsana Ilahibaks, Grace Watamaleo en Daniella Sumter.

Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet is strijd is met de Grondwet van Suriname en andere verdragen.

VANDAAG