NDP-fractie na horen Hoefdraad: pg uiterst onvolledig, eenzijdig en bevooroordeeld in zaak Hoefdraad

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) concludeert in een verklaring dat na het horen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing heeft gegeven van zijn vordering die is ingediend bij DNA om de minister in staat van beschuldiging te stellen. De NDP-fractie wijst de vordering van de pg daarom af.

Bij de bestudering van het verzoek van de pg door de NDP-fractie, in samenhang bekeken met de 11 punten tellende verwijten waarvan de betreffende politieke ambtsdrager wordt verdacht en vervolgens afgezet tegen het verweer van de minister van Financiën, zijn wij als fractie tot de conclusie gekomen dat het verzoek van de pg zowel formele, alsook feitelijke onvolkomenheden bevat, waardoor niet anders kan worden geconcludeerd dan dat hetgeen de pg als een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf dan wel de misdrijven heeft doen optekenen niet de lading van aangehaalde strafrechtelijke bepalingen dekt, schrijft de NDP in een verklaring.

Verder kan uit de vordering van de pg, als uit het verweer van de minister worden geconcludeerd dat de pg in de door hem gehanteerde beschrijving bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de pg gehanteerde beschrijving geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen.

Het staat derhalve voor DNA vast dat de procureur-generaal een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing van diens vordering heeft ingediend. Een dergelijke onvolledige en eenzijdige toelichting van het Openbaar ministerie zal en kan nimmer een zwaarwichtig besluit, als dat van het in staat van beschuldiging doen stellen, kunnen uitlokken.

“Conform artikel 140 van de Grondwet hebben wij de belangen van strafvordering ten aanzien van ambtsdragers afgewogen tegen het algemeen belang en heeft de fractie besloten het verzoek van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de heer mr. Roy Baidjnath Panday, de dato 23 april 2020 strekkende tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer Hoefdraad, Gillmore André, zijnde minister van Financiën overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet in Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers af te wijzen”, zegt de regeringspartij in de verklaring.

VANDAAG