DNA-kandidaat Briedjlal: “Burgers mogen niet meemaken wat ik heb meegemaakt”

Vidjaikoemar Briedjlal. Foto: Facebook

STREI!-kandidaat Vidjaikoemar Briedjlal zegt aan Suriname Herald dat burgers niet mogen meemaken, wat hij in zijn jeugdjaren heeft meegemaakt. Briedjlal is DNA-kandidaat, nummer 4 op de lijst van de politieke partij STREI! in het district Wanica. Zijn jeugd is niet gegaan zoals hij dat graag zou willen hebben.

“Op mijn negende is mijn vader komen te overlijden en op mijn vijftiende mijn moeder. Omstandigheden hebben gemaakt dat ik samen met zusje in een internaat belandde. Vijf jaar lang heb ik in het internaat gewoond”, zegt de assembleekandidaat. Tijdens zijn verblijf in het internaat heeft hij zijn muloschool afgerond en startte daarna met een mbo-opleiding bij Essential Training Company, welke hij ook met succes heeft afgerond.

Briedjlal geeft aan dat hij op een gegeven moment vanwege zijn leeftijd het internaat moest verlaten en zelfstandig moest gaan wonen. Dit ging volgens hem niet even gemakkelijk. Hij maakt zich daarom ook sterk voor een strak huisvestigingsbeleid en mensen die uit internaten komen. Hij wil graag bewerkstelligen dat deze groep samen met andere hulpbehoevende burgers worden voorzien van een woning. Dit hoeft volgens hem niet per se gratis, maar dan wel tegen zachte financieringsmogelijkheden via de overheid.

“Ik heb gekozen voor de politiek, omdat het niet goed gaat met ons mooi land Suriname, eenieder klaagt, maar niemand durft naar voren te komen. Daarom heb ik besloten om voor het volk te strijden. Hierbij kunnen wij samen Suriname verder ontwikkelingen. In 2017 heb ik me aangesloten bij de politieke organisatie STREI! en ben ik door mijn inzet en harde werk doorgegroeid tot de nummer 4 op de lijst in Wanica”, zegt Briedjlal. Hij doet een beroep op het volk om ondanks alles niet op te geven.

Hij maakt zich sterk voor de gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en sport, het basisinkomen en gendergelijkheid.

Briedjlal roept kiesgerechtigden om op 25 mei niet thuis te blijven, maar gebruik te maken van hun burgerplicht, “want alleen het volk kan die verandering in ons mooi land brengen”.

VANDAAG