Bouterse bewilligt niet voor lidmaatschap DNA

President Bouterse. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

President Desi Bouterse tevens voorzitter van de NDP heeft zijn verkiezing tot De Nationale Assemblee (DNA) niet aanvaard. Dit heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zojuist bevestigd in Bakana Tori op Radio SRS. Het nieuws dat Bouterse had bewilligd, klopt niet, zegt de assembleevoorzitter.

Simons zelf komt ook niet terug in DNA. Ze is assembleelid geweest in de NDP-coalitie tussen 1996-2000. Vervolgens is ze van 2000-2010 oppositielid geweest. Op 30 juni 2010 werd Simons gekozen tot assembleevoorzitter. In deze functie werd ze in 2015 herkozen.

Nu Simons en Bouterse niet hebben bewilligd, is Soewarto Moestadja het oudste lid in jaren. Als hij heeft bewilligd zal hij de eerste DNA-vergadering leiden die op 29 juni wordt belegd. Op deze vergadering worden de gekozen assembleeleden, die hebben bewilligd, toegelaten.

Het ligt in de bedoeling dat de installatie van de assembleeleden in groepsverband zal geschieden vanwege de COVID-19-maatregelen. De beëdiging vindt plaats in een buitengewone openbare zitting van DNA.

Na de toelating van de 51 leden tot DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Als deze gekozen zijn wordt de vergadering gesloten.

Bouterse heeft niet bewilligd

VANDAAG