ABOP staat nog altijd open voor samenwerking met NPS

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: Suriname Herald

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) staat nog altijd open voor een samenwerking met de Nationale Partij Suriname (NPS) en de andere partijen zoals eerder is afgesproken na de verkiezingen van 25 mei. Dit melden bronnen binnen de ABOP aan Suriname Herald.

Volgens de bronnen heeft de ABOP het in te stellen ministerie van Olie en Gas opgeëist. Het ligt in de bedoeling om hiervan af te zien omdat er tijdens de hearings gebleken is dat de diverse organisaties met wie er gesproken is geen voorstander zijn van een apart ministeries.

Ook de kwestie van de onderministeries is van de baan. Wat wel in overweging is, is om een Olie en Gas autoriteit in het leven te roepen. De maatschappelijke opinie was dat er te veel ministeries zijn en dat het aantal juist verminderd moet worden.

Nu het instellen van het ministerie van Olie en Gas van de baan is, ziet de NPS graag dat zij de leiding krijgt van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar het is de ABOP die het beheer over dit ministerie heeft gekregen. De ABOP heeft juist gekeken naar het maatschappelijk belang en zou dat gebruiken om verder aan de slag te gaan met de overige partners, zeggen de bronnen.

Over al deze zaken waren de leiders volgens de bronnen nog in gesprek met elkaar. De partijleiding is er verbaasd over om dit via de media te vernemen, terwijl de leiders on speaking terms waren met elkaar. De ABOP-leiding komt morgenochtend bij elkaar om deze zaak verder te bespreken. De bronnen blijven erbij dat de ABOP de NPS in de coalitie wil hebben.

Tijdens de hearings is gebleken dat er geen draagvlak is voor een apart ministerie van Olie en Gas en onderministers die waren voorgesteld. Volgens de bronnen zal het ministerie van Sport- en Jeugdzaken worden opgedoekt. Deze onderdelen zullen toegevoegd worden bij andere ministeries.

Structuren van de NPS hebben vrijdag hun afkeuring uitgesproken toen zij vernamen dat de ABOP het ministerie van Olie en Gas had teruggeëist. NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo zei gisteren in gesprek met Suriname Herald, dat de NPS niet zal participeren aan een regering indien er geen goede basis daarvoor is. Volgens de gemaakte afspraken die ook op papier staan, eist de ABOP het ministerie van Olie en Gas terug.

De NPS zou behalve het ministerie van Olie en Gas ook het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder haar beheer krijgen. Als het ministerie van Olie en Gas komt weg te vallen zal de NPS dan maar met één ministerie deel nemen aan de regering, terwijl ze meer stemmen heeft behaald dan de ABOP.

De leiders van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL komen vandaag bijeen om verder met elkaar te praten.

VANDAAG