Warsha Torilal-Sardjoe volgt vader op als honorair consul Finland

Warsha Torilal-Sardjoe. Beeld: YouTube

Warsha Torilal-Sardjoe volgt haar vader Dilip Sardjoe op als honorair consul van Finland in Suriname. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft het benoemingsbrevet overhandigd aan Torilal-Sardjoe. De overhandiging heeft plaatsgevonden in verband met het uitdiepen en versterken van de bilaterale relaties met de bevriende landen. Torilal-Sardjoe volgt haar vader op, die sinds 2012 deze functie uitgeoefend.

Tijdens het kennismakingsbezoek heeft de bewindsvrouw de hoop uitgesproken dat de nieuw aangestelde honorair consul zal voortborduren op de reeds bestaande, goede relaties zoals ontwikkeld door haar voorganger.

Verder zei de minister ervan uit te gaan dat Torilal-Sardjoe verdere diepgang zal geven aan de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Finland als gelijkgerichte partners om mee samen te werken, zowel bilateraal, regionaal als multilateraal. In dit kader zijn enkele samenwerkingsgebieden genoemd zoals klimaatverandering, bosbouw, handel en toerisme.

Een honorair consul wordt door de bilaterale partner geïdentificeerd en functioneert binnen het raamwerk van de Conventie van Wenen voor consulaire betrekkingen. Honorair consuls kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties tussen landen met name bij de implementatie van de nationale ontwikkelingsdoelen op economisch gebied door het aantrekken van investeerders en verder op wetenschappelijk-, cultureel- en toeristisch gebied.

VANDAAG