16de persoon overleden aan COVID-19

Voor vandaag zijn er twee personen overleden aan het COVID-19-virus. Eerder vandaag is de vijftiende dode genoteerd en zojuist is de COVID-19-website bijgewerkt. De zestiende persoon heeft het leven gelaten. Het aantal personen dat hersteld is van het COVID-19-virus is gestegen van 321 gevallen naar 405. Dat is nog 84 nieuwe gevallen erbij van personen die hersteld zijn van het virus. Het aantal positieve gevallen is eveneens gestegen van 614 naar 634 gevallen.

Het gaat om twintig nieuwe positieve gevallen die erbij zijn gekomen. Verder is het aantal actieve gevallen significant omlaaggegaan van 278 gevallen naar 204. Ook het aantal personen in quarantaine is aanzienlijk minder geworden en wel van 441 personen naar 225. Dit betekent dat 216 personen ontslagen zijn uit de overheidsquarantaine.

COVID-19-patiënten die met milde klachten zijn opgenomen in een ziekenhuis, mochten vanaf gisteren eerder naar huis. “Mensen die geen risico vormen voor hun huisgenoten, hoeven niet onnodig lang weg te blijven van hun familie,” zei infectioloog Stephen Vreden tijdens de persconferentie van maandag. Hij presenteerde aangepaste ontslagcriteria.

Voor personen met ernstige klachten bij opname verandert er niet veel, want je kan pas naar huis als je minstens drie dagen helemaal geen COVID-19-verschijnselen meer hebt. Maar mensen met milde klachten zoals hoesten en niezen, kunnen naar huis, als ze drie dagen geen klachten hebben gehad bij hun opname van zeven dagen.

Personen die bepaalde medicijnen gebruiken, afweerstoornissen of bepaalde aandoeningen hebben waardoor hun afweer minder is, zullen wel langer in het ziekenhuis blijven, ook als zij geen klachten hebben. Bij hun diagnose wordt deze groep patiënten drie dagen geobserveerd. Bij blijvende afwezigheid van klachten worden zij dan ontslagen, legde Vreden uit. Hij benadrukte dat klachten als verminderde reuk of smaak geen reden zijn om een patiënt niet te ontslaan.

VANDAAG