VOV vraagt aannemers vuilophaalwerk correct uit te voeren

Print Friendly, PDF & Email

Bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) zijn er door burgers veel klachten gedeponeerd over enkele kraakperswagens in bepaalde woonwijken die vroeg starten met het ophalen van huisvuil. Het gevolg daarvan is dat het vuil van bewoners niet meegenomen wordt of dat zij ermee achter de wagen moeten aanrennen, zodat het toch nog wordt meegenomen.

Vanuit de leiding van de afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst (VOV), moesten controleurs steekproeven nemen op het veld, waar enkele aannemers ook betrapt werden op het vroeg ophalen van vuil. Deze aannemers werden aangesproken en hebben ook gehoor gegeven aan de instructies van de controleurs.

Op 30 juni werd de chauffeur van een vuilophaalbedrijf SVV, dat bekend staat bij het ministerie betrapt en werd hij gesommeerd te stoppen, omdat hij eerder is begonnen met de ophaalwerkzaamheden. De chauffeur weigerde gehoor te geven en maakte contact met zijn leidinggevende.

Na de komst van deze werkgever is het een en andere geuit vanuit beide partijen. Op gegeven moment sommeerde de aannemer de chauffeur om het werk voort te zetten. De dienstdoende ambtenaar van het ministerie koos toen toch het voertuig te stoppen door voor de wagen te staan. Deze handeling viel niet in goede aarde bij de aannemer, die op zijn beurt de chauffeur sommeerde door te rijden, wat tot gevolg had dat de werknemer die rechtmatig bezig was zijn werk uit te voeren zou moeten opschuiven om te voorkomen dat hij werd overreden. Vervolgens werd de dienst normaal hervat door de aannemer, die geen gehoor gaf aan de sommeringen van de ambtenaar.

Er is volgens OWT en C nooit door de departementsleiding een wijziging gekomen met betrekking tot de ophaaltijd, zoals de aannemer aangaf. Hij gaf ook aan dat hij gebeld is door VOV, maar dat hij de naam van de persoon kwijt was. Hij beweerde ook dat andere aannemers gebeld zijn. Echter blijkt bij navraag bij sommige aannemers dit niet zo te zijn. De leiding vindt dat als de aannemers een dispensatiebrief hebben ontvangen, dat ze hun werk conform het bestek en contract dienen uit te voeren.

VANDAAG