Nauwe betrokkenheid VES gewenst bij economisch herstel

De VES zal nauw betrokken worden bij het economisch herstel. Dit is naar voren gekomen bij een bespreking met minister Saskia Walden. Foto: Voorlichting EOTI
Print Friendly, PDF & Email

Binnen het herstel van de economie en met name het ontwikkelen van het economisch beleid, zal de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) een zeer belangrijke rol vervullen. Deze organisatie zal nauw betrokken worden bij het uitstippelen van beleid op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI). Dit kwam vandaag naar voren tijdens een ontmoeting van de VES met minister Saskia Walden.

Volgens VES-voorzitter Winston Ramautarsing is het de eerste keer dat een bewindspersoon van dit ministerie zijn organisatie heeft uitgenodigd voor een ontmoeting. Hij benadrukte dat zijn vereniging, die uit vrijwilligers bestaat, redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van Suriname.

Aangezien de VES nauw betrokken is binnen het maatschappelijk middelveld, kan die ook helpen het beleid in de goede richting te stimuleren. Volgens economist Ramautarsing heeft de VES wel degelijk adviezen gegeven aan de vorige regering, echter is daarmee niet veel gedaan.

De VES-voorzitter die van oordeel is, dat hoewel de vereniging een niet-gouvernementele organisatie is, er toch een samenwerking met de overheid kan worden aangegaan om de economie op het juiste spoor te brengen. Hij spreekt daarom de hoop uit, dat de adviezen van de VES bij het uitstippelen van het economisch beleid zullen worden meegenomen.

Minister Walden, die bewust is van de uitdagingen waarmee de regering-Santokhi is geconfronteerd, is optimistisch dat de VES een wezelijke bijdrage kan leveren bij het oplossen van economische vraagstukken. Daarom is een hechte samenwerking tussen het ministerie van EOTI en de VES geïnitieerd.

Voor de bewindsvrouwe zijn economische zaken van invloed op alle ministeries en binnen alle lagen van de samenleving; zowel op meso-, micro- en macroniveau.

Walden vroeg de VES om bij de follow-up haar bijdrage te leveren over een drietal aandachtspunten:
– prioriteit om verspillingen in de economie te beperken wat betreft tijdsbesteding en benutting van productiemiddelen, om zodoende op een efficiëntie manier optimale welvaart en welzijn van de samenleving te bevorderen;
– richtlijnen voor verhoging van de productie en verdiencapaciteit van goederen waar Suriname een voordeel aan heeft;
– richtlijnen voor het verbeteren van het subsidiebeleid bij specifieke goederen zijnde subject- of objectsubsidies.

Verder wees Walden erop, dat het investeringsklimaat aantrekkelijk moet worden gemaakt voor investeerders om zo goedkoper kapitaal beschikbaar te helpen stellen voor ondernemers en zo ook duurzame economische groei te stimuleren.

Voor Ramautarsing zal de VES structureel samenwerken aan de verbetering van het investeringsklimaat en adviezen voor ‘the ease of doing business’, omdat het van belang is dat er een dusdanig klimaat moet worden geschapen om te kunnen ondernemen. De aanzet om samen te werken aan herstel van de economie van Suriname is met deze ontmoeting gegeven.

VANDAAG