SZF-directeur Kromodihardjo op non-actief

Ricky Kromodihardjo

De directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Ricky Kromodihardjo, is vandaag per brief medegedeeld dat hij per heden op non-actief is gesteld. De reden voor dit besluit is vooralsnog niet bekend.

Kromodihardjo werd in 2015 directeur van dit staatsbedrijf. Hij was in 2010 een van de kandidaten die Martinus Sastroredjo moest opvolgen op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer die kort na zijn aantreden in opspraak kwam.

De KTPI droeg Kromodihardjo voor als opvolger van Sastroredjo. Tijdens zijn kandidaatstelling werd bekend, dat zijn oud-werkgever HEM Suriname een bedrag van 13.000 euro van hem had teruggevorderd. Dit bedrag zou van Kromodihardjo zijn gestolen tijdens een gewelddadige inbraak in 2004, waarna hij zelf twee weken in het ziekenhuis belandde. De rechter achtte Kromodihardjo niettemin voor het verlies verantwoordelijk.

Kromodihardjo bezweek uiteindelijk onder de druk van de publiciteit rond zijn persoon en trok zijn kandidatuur voor het ministerschap in.

Kromodihardjo verliet kort voor de verkiezingen van mei 2015 de politieke partij KTPI waarvan hij lid was en sloot zich aan bij de NDP met wie de KTPI de coalitie in 2010 vormde. Kromodihardjo kwam in 2015 met 152 stemmen in De Nationale Assemblee. Hij heeft toen zijn assembleelidmaatschap niet aanvaard en koos voor zijn directeurschap bij het Staatsziekenfonds.

VANDAAG