Familie Dominie niet te spreken over behandeling oma in Wanica Ziekenhuis

Wanica Ziekenhuis

De familie van de zieke 97-jarige Lucia Dominie die besmet is met het coronavirus, is niet te spreken over de behandeling die het familielid krijgt in het Wanica Ziekenhuis. Dominie ligt al acht dagen in het ziekenhuis en men weigert haar vanwege haar hoge leeftijd op te nemen op de Intensive Care Unit (ICU) van het ziekenhuis.

De familieleden geven aan dat hun oma naar het ziekenhuis was gebracht voor een check-up. Er werd ook een COVID-19-test gedaan bij haar en ze werd positief getest op het COVID-19-virus. Door de familieleden werd toen gevraagd als ze niet op de ICU kon worden opgenomen. Aan de familie werd echter medegedeeld dat dit vanwege haar hoge leeftijd niet kon.

Dit viel niet in goede aarde bij de familieleden, die vonden dat hun oma gediscrimineerd werd vanwege haar hoge leeftijd. “Mijn oma is niet de enige die dit virus heeft opgelopen op zo een leeftijd. Er zijn vele anderen en die zijn wel op de IC. Waarom mag mijn oma niet”, klaagt een familielid in gesprek met Suriname Herald.

Eerst zeiden ze dat haar bloeddruk hoog was en haar suiker was goed. Daarna werd volgens het familielid gezegd dat haar oma een beroerte had gekregen. “Ik vroeg aan ze van waar ze de beroerte heeft, omdat ze geen bloeddrukpatiënt is en niemand die ons wat kon vertellen. Mijn oma is stabiel en kan nog zelf eten. Alleen kan ze niet zo goed lopen omdat haar benen zwak zijn geworden doordat ze gevallen was.”

Infectioloog Stephen Vreden geeft aan dat het de specialisten zijn die bepalen wanneer een patiënt op de ICU wordt opgenomen. Alles wordt op individuele basis bepaald. Het is niet de leeftijd die bepaald, maar de situatie van de persoon. Er zijn meerdere factoren die bepalen en dit telt niet alleen voor COVID-19, maar over het algemeen, zegt Vreden.

“Wat is de kans dat jij een bepaalde behandeling gaat overleven? We hebben onlangs en 92-jarige gehad die is genezen en is ontslagen uit het ziekenhuis. Als de kans klein is en dat je allerlei ellende ervan zult ervaren, dan krijg je een bepaalde behandeling niet. Elke specialist kijkt naar in hoeverre een bepaalde behandeling het leven zal verbeteren”, aldus de specialist.

Simone Awanna

VANDAAG