Ashwin Adhin toegelaten tot DNA

Ashwin Adhin heeft de belofte gedaan en is nu officieel parlementariër. Beeld: DNA

Ex-vicepresident Ashwin Adhin is vandaag toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Adhin, die namens de Nationale Democratische Partij (NDP), was gekozen in het kiesdistrict Wanica met 5.601 stemmen, heeft de belofte gedaan.

Een commissie van onderzoek van geloofsbrieven werd ingesteld om zijn geloofsbrieven te onderzoeken. De commissie bestond uit Cheryl Dijksteel (voorzitter), Melvin Bouva, Edgar Sampie, Soewarto Moestadja en Soerjani Mingoen-Karijomenawi.

Met het goedvinden van de geloofsbrieven werd Adhin toegelaten tot DNA. Fractieleiders en vertegenwoordigers van de verschillende fracties hebben na de toelating van Adhin hun felicitaties overgebracht.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee, gaf aan uit te kijken naar een constructieve samenwerking met Adhin en twijfelt geen moment aan de wezenlijke bijdrage die Adhin zal leveren aan de realisatie van het doel. Dit college staat volgens Bee voor de behartiging van de belangen van het Surinaamse volk.

Bee gaf verder aan dat Adhin als gewezen vicepresident bekend stond om zijn scherpe betogen. De DNA-voorzitter sprak de verwachting uit dat Adhin dezelfde scherpzinnigheid aan de dag zal leggen tijdens de beraadslagingen en debatten. “We zullen het niet altijd eens zijn met elkaar, maar dat mag,” stelde Bee.

In een gezonde democratie kan men met elkaar overeenkomen om van mening te verschillen zonder dat het afdoet van de constructieve werkrelaties.

Adhin was van 2015 tot 2020 de vicepresident van Suriname. Hij heeft een mastergraad in Elektrotechniek van TU Delft en draagt een eredoctoraat van de Lovely Professional University in India. Hij begon zijn carrière als docent op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in 2013 nam hij als technocraat de positie van minister van Onderwijs in.

Na de parlementsverkiezingen van 2015, waarbij Adhin werd gekozen in De Nationale Assemblee voor het kiesdistrict Paramaribo, werd hij op 12 augustus 2015 ingehuldigd als vicepresident.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG