VHP: “Verlies geen hoop, het goede zal komen”

President Santokhi en vicepresident Brunswijk. Foto: Ranu Abhelakh/Reuters

De VHP heeft met grote verbazing kennisgenomen van een oproep die via de sociale media is gedaan, dat bewoners van onder andere Commewijne, moeten protesteren tegen deze regering. Deze regering die ampertjes twee maanden aanzit, is reeds vanaf haar aantreden gestart met het identificeren van de vele problemen in het land.

Momenteel wordt er hard gewerkt om passende oplossingen te zoeken voor de diverse problemen. Temidden van de COVID-19-pandemie is dat uiteraard geen makkelijke opgave, schrijft de VHP-mediacommissie in een persbericht.

Het is voor de VHP zeer afkeuringswaardig dat nu door een oppositiepartij, die zegt voor het nationaal belang op te willen komen, partijen die momenteel in onderhandeling zijn met de regering, worden opgeroepen om te demonstreren. Des te meer daar dezelfde partijen maandenlang tevergeefs aangeklopt hebben bij de vorige regering, om naar oplossingen te zoeken.

Vanaf het aantreden van deze regering was het reeds bekend dat er een zware taak is weggelegd voor het nieuwe regeerteam. “Onze economie gaat momenteel door een ongekend diep dal en de financiële vooruitzichten op korte termijn zijn helaas niet positief. Dit is dan ook de reden geweest dat de regering-Santokhi/Brunswijk van meet af aan met alle maatschappelijke groepen overleg heeft gevoerd om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.”

Ook is volgens de VHP vanaf het begin gezegd dat we met zijn allen zullen moeten bezuinigen, willen we uiteindelijk deze crisis te boven komen. De regering legt momenteel de laatste hand aan een uitgebreid crisisbeheersplan dat tot stand is gekomen na hearings met meer dan honderd actoren uit alle lagen van de samenleving.

De VHP roept de totale samenleving op tot kalmte. “Laat u niet meeslepen in een heilloos avontuur dat slechts gericht is om enge persoonlijke belangen van enkelen te dienen. De enige manier waarop wij als land sterker uit deze crisis zullen komen, is door de geledingen sluiten en zo met vereende krachten te werken aan de opbouw van ons land”.

De VHP is ervan overtuigd dat de regering op het goede spoor zit en dat er alles aan gedaan zal worden, de kwetsbaarste groepen zoveel mogelijk te ontzien. “Verliest u alstublieft geen hoop, het zal goed komen met Suriname.”

VANDAAG