Regering heeft maandelijks tekort van SRD 200 miljoen

President Chan Santokhi. Foto: CDS

De regering heeft maandelijks een tekort van ruim SRD 200 miljoen. “We hebben gemerkt dat de gap in onze begroting enorm groot is,” zegt president Chan Santokhi aan Suriname Herald. Hij legt uit dat de regering de maandelijkse gap van ruim SRD 200 miljoen niet zomaar kan vullen.

Uit het pakket aan maatregelen van de regering is voor nu slechts een maatregel gelicht met name de governmenttake die met SRD 1 is verhoogd. De verhoging van de governmenttake is volgens Santokhi slechts zes maanden geldig. Hij lichtte toe dat de regering de salarissen op een gegeven moment niet kon uitbetalen en het blijft elke maand een probleem. Het staatshoofd is van oordeel dat de regering ervoor moet zorgen dat er daar geen onzekerheid ontstaat.

Een deel van het pakket zal op 18 september gepresenteerd worden aan De Nationale Assemblee, waarbij de ondersteuning van het parlement gevraagd zal worden. Het betreft maatregelen zoals het gaan naar de unificatie van de koers, meer inkomsten halen uit de goudsector, meer inkomsten halen uit de export- en houtsector, kijken naar de tarieven van onder andere die van de nutsvoorzieningen. Het streven is om de samenleving niet meer te duperen met de maatregelen. “We proberen het geld te halen uit de sectoren waar er meer uit te halen valt,” zegt Santokhi.

Er wordt een sociaal vangnet gekoppeld aan het pakket om ervoor te zorgen dat de samenleving wordt die getroffen, wordt voorzien van voedselpakketten die betaalbaar en zelfs gratis zullen zijn. De pakketten zijn bestemd voor doelgroepen die geïdentificeerd zullen worden. Ook zal er aan subjectsubsidie worden gedaan vanuit de NV Energiebedrijven Suriname.

De president legt verder uit dat het pakket aan maatregelen, om de economie onder controle te hebben en de crisis te beheersen, is goedgekeurd door de regering. Er is met de vakbond en het bedrijfsleven gesproken en de voorstellen zijn gedaan om de zaken binnen de Sociaal Economische Raad (SER) te bespreken.

De installatie van de SER vond gisteren plaats. De vakbonden hebben het afgelopen weekend hun voordrachten voor de SER gefinaliseerd. Nu de SER is geïnstalleerd ligt het in de bedoeling om het pakket aan maatregelen aan deze raad voor te houden.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG