Verzoek tot invrijheidstelling Van Trikt en Angnoe afgewezen

Robert van Trikt, oud-governor van de Centrale Bank van Suriname
Print Friendly, PDF & Email

Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft het verzoek om de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe in vrijheid te stellen, afgewezen. Volgens de rechter staan de ernstige bezwaren waaronder verduistering en money laundering tegen Van Trikt en Angnoe nog recht overeind.

Irvin Kanhai, Benito Pick en John Kraag, advocaten van Van Trikt en Angnoe, hadden een verzoek tot invrijheidstelling gedaan. Gisteren is Van Trikt verhoord. De zaak is uitgesteld naar 26 november.

De ex-governor gaf tijdens zijn verhoor aan dat hij bij zijn aantreden de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, voorgesteld had om hem te begeleiden. Hoefdraad had namelijk vijf jaar ervaring als governor van de moederbank. Volgens Van Trikt was er geen duidelijke taakomschrijving hoe invulling te geven aan de functie van governor van de CBvS en de aspecten met betrekking tot monetaire financiering waren onbekend bij hem.

Van Trikt werd de verschillende processen-verbaal die waren afgelegd voorgehouden. Zo werd hij er eveneens door de rechter mee geconfronteerd dat de CBvS een bedrag van SRD 2.2 miljard heeft geleend aan de staat. Hiervan is er geen enkele zekerheid gegeven vanuit de staat voor terugbetaling. Van Trikt legde uit dat de royalty’s van multinational Iamgold hiervoor als zekerheid zijn gegeven. Dit is volgens hem in een resolutie vervat.

Tijdens het verhoor maakte Van Trikt duidelijk dat hij nooit kwaadaardige bedoelingen had om de moederbank te benadelen. Hij verwees iedere keer naar de mailwisselingen en WhatsApp-berichten. Ook maakte hij duidelijk dat de handelingen die gepleegd werden geen geheim waren, omdat men binnen de bank wist wat hij deed. Er was wel sprake van druk van buiten die op hem werd uitgeoefend. Hij is eveneens van oordeel dat hij slachtoffer is geworden omdat hij pas op een later tijdstip doorhad dat men hem voor de gek hield.

Van Trikt ziet geen probleem in de vijf overeenkomsten die zijn gesloten tussen Orion Assurance & Advisory NV en de CBvS. Volgens hem is er geen vuiltje aan de lucht als er door de moederbank geen aanbestedingen voor projecten worden gehouden. De Raad van Commissarissen hoeft volgens Van Trikt ook niet op de hoogte te worden gesteld aan wie een project is gegund.

Van Trikt en Angnoe zijn aandeelhouders bij Orion Assurance & Advisory NV. Ook Hoefdraad wist van de gunning van projecten aan Orion Assurance & Advisory NV en het Belgische bedrijf Clairfield Belgium NV.

VANDAAG