China Zhong Heng Tai: Brunswijk geeft valse informatie

Ronnie Brunswijk. Foto: Kabinet van de Vicepresident

China Zhong Heng Tai Investment (Suriname) Co., Ltd. is van mening dat de gepresenteerde informatie door vicepresident Ronnie Brunswijk over het bedrijf totaal in strijd is met de feiten. De informatie dat het bedrijf het hout van de 50.000 hectare grond uitbesteedt aan derden om te oogsten en een maandelijks inkomen van US$ 150.000 tot 200.000 genereert, verwijst het bedrijf naar het rijk der fabelen en mist elk feit.

In een verklaring laat het bedrijf weten dat door de valse informatie de reputatie van het bedrijf in Suriname ernstig is geschaad. Ook zegt China Zhong Heng Tai dat er inbreuk heeft plaatsgevonden op de wettelijke rechten en belangen van het bedrijf.

De vicepresident liet tijdens een persconferentie weten dat er in regeringsverband is gesproken over het palmolieproject van China Zhong Heng Tai. Brunswijk zei dat er tot op heden geen olie is geproduceerd. In plaats daarvan wordt er hout verwerkt en geëxporteerd. Brunswijk stelde voor dat het parlement moet onderzoeken als China Zhong Heng Tai zich heeft gehouden aan de afspraken. Als dat niet het geval is zal eraan gewerkt moeten worden dat de 50.000 hectare grond terugkomt in de boezem van de staat. Hij voegde er ook aan toe dat de overheid vele inkomsten misloopt.

China Zhong Heng Tai laat weten dat sinds de oprichting van Zhong Heng Tai Company in Suriname in 2004, het bedrijf zich heeft toegelegd op het onderzoek en de ontwikkeling van het oliepalmproject. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in 2.000 hectaren experimentele beplanting van de oliepalm. Het experiment heeft goede ervaringen opgeleverd en dit vormt een goede basis voor een grootschalige aanplant van de oliepalm en uitgebreide ontwikkeling in de toekomst. Het heeft ook werkgelegenheid aangeboden aan de lokale bevolking en een bijdrage geleverd aan de lokale economische en sociale ontwikkeling.

China Zhong Heng Tai geeft verder aan dat vanaf het begin het bedrijf de vereisten van de overheid strikt heeft gevolgd in overeenstemming met de voorwaarden van het contract en heeft nooit een stuk rondhout geoogst van de 50.000 hectare bosgrond en ook nimmer enig economisch voordeel daaruit gehaald. Tegen zulke valse beschuldigingen door vicepresident Brunswijk behoudt het bedrijf zich het recht om wettelijke aansprakelijkheid na te streven.

Het bedrijf benadrukt dat het nauw zal blijven samenwerken met de Surinaamse overheid en relevante sectoren om de ontwikkeling van het palmolieproject zo snel mogelijk te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de economie en ontwikkeling van Suriname.

VANDAAG