In slechte staat verkerende Mr. P. Chandishawweg wordt aangepakt

De herstelwerkzaamheden aan de Mr. P. Chandishawweg zijn in volle gang. Foto: CDS

De Mr. P. Chandishawweg, die al geruime tijd in een deplorabele staat verkeert, wordt aangepakt. Buurtbewoners hebben jaren aan de bel getrokken om de vele verzakkingen en kuilen aan deze weg aan te pakken. Deze zeer belangrijke verbindingsweg wordt al jaren geteisterd door zware vrachtvoertuigen en zwaar materieel.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens een bezoek aan het project aangegeven, dat de herstelwerkzaamheden reeds zijn gestart. Vóór de verkiezingen was een aanvang gemaakt met de werkzaamheden, maar door financiële problemen konden die geen voortgang vinden. Nu wordt gekeken naar mogelijkheden om op een gepaste manier het project te vervolgen.

De weg is dusdanig verslechterd dat zelfs weggebruikers uit de buurt dagelijks problemen ondervinden. De OW-minister vond dat de tijd nu is aangebroken om actie te ondernemen. Het ministerie besloot om de weg alvast in veilige staat te brengen door de gevaarlijke verzakkingen en kuilen die zich bevinden op de weg, te herstellen. De werkzaamheden zijn ondertussen gestart, waarbij de totale lengte van de weg wordt aangepakt.

De officiële rehabilitatiewerkzaamheden, zoals het verbreden van de weg, leggen van duikers en het aanleggen van fiets- en looppaden komen in een volgende fase aan de orde. Volgens de bewindsman is het voor dit moment erg belangrijk dat de grote verzakkingen worden hersteld.

Hij deed ook een dringend beroep op de vrachtvoertuigen die niet voldoen aan de eisen, voorlopig hun vracht te verdelen en zo te vervoeren naar locatie. Deze extra zware vrachtwagens brengen behoorlijke schade toe aan de openbare wegen, die niet voor gigantische gewichten berekend zijn.

“Er wordt vooralsnog een start gemaakt met een pilot, waarbij de politie door extra controles uit te voeren erop zal moeten toezien dat de regels worden nageleefd. Vervolgens zullen bij het niet houden aan de regels fikse boetes worden opgelegd,” gaf minister Nurmohamed aan.

VANDAAG