Etnel: “Ze is vermoord”

NPS-parlementariër Patricia Etnel. Beeld: DNA TV

“Het is erg dat je nu moet zien dat je moeder, dochter, kleindochter, vrouw er niet meer is. Ze is vermoord, omdat ze niet meer wilde,” gaf NPS-parlementariër, Patricia Etnel, te kennen tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA).

Hierbij verwees ze naar het geval, waarbij het ontzielde lichaam van de als vermist opgegeven 32-jarige Myrtle Bons, woensdagmiddag in een onderwater gelopen zandput aangetroffen is langs de Afobakaweg. Bons is door middel van geweld om het leven gebracht.

Etnel riep alle vrouwen in het parlement op om een vuist te maken om te wijzen dat ze meer willen zien wanneer het gaat om vrouwenrechten en bescherming van deze groep. Volgens haar moet het niet blijven bij woorden, maar het moet zichtbaar zijn in de uitvoering. Etnel haalde aan dat er een goed doorgangshuis moet komen waar vrouwen terechtkunnen wanneer ze problemen hebben, want dat is er niet.

De parlementariër merkte verder op dat veel gezegd kan worden, maar dat het uiteindelijk begint met een goede opvang voor vrouwen. Ze vervolgde door te pleiten voor het opzetten van meer opvangcentra in de diverse districten om daadwerkelijk te wijzen dat vrouwen ergens terechtkunnen wanneer het hen te veel wordt. “Wij vrouwen moeten nu zeggen, nee.”

“Brute moorden op vrouwen zijn geen ver-van-mijn-bed-show meer. Het is een dagelijkse realiteit, een enge realiteit die voor de familie van het slachtoffer aanvoelt als een nachtmerrie waaruit ze niet kunnen ontwaken,” zei assembleevoorzitter Marinus Bee.

Hij vroeg aandacht van de regering en drong erop aan, dat die zijn verantwoordelijkheid neemt door de nodige instituten te versterken en maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het gevoel van veiligheid en geborgenheid terug te brengen onder de vrouwen. Deze oproep werd ondersteund door verschillende vrouwelijke parlementariërs.

ABOP-parlementariër Dinotha Vorswijk haalde aan, dat in 2019 zeven vrouwen zijn vermoord. Dit jaar zijn al acht vrouwen op een brute wijze van het leven beroofd. Ze vraagt zich waarom de mannen, om welke reden, dan ook overgaan tot het vermoorden van vrouwen.

Vorswijk is van mening dat jongens vanaf jongst af aan geleerd moeten worden hoe om te gaan met hun emoties en relatieproblemen. “Het kan niet zo verdergaan,” zei ze. Ze benadrukte dat een vrouw geen eigendom is van een man.

Jennifer Vreedzaam (NDP) gaf aan dat er nog vele gevallen van verbale agressie en fysieke mishandeling zich voordoen. Ze vindt het jammer dat vele daden helaas vrijuit gaan en er nog weinig bescherming is. De parlementariër betreurt het dat velen geweld tegen vrouwen nog steeds als zinvol en verdiend beschouwen.

Ook merkte ze op dat de procureur-generaal en de autoriteiten deze zaken niet ernstig genoeg nemen met als gevolg dat vrouwen blijvend psychische letsels overhouden. Nu is er ook nog sprake van moord.

Soerjani Karijomenawi-Mingoen (VHP) haalde aan dat geweld tegen vrouwen ernstige gevolgen heeft voor gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen. Ze riep de regering op om met voldoende middelen een actieprogramma op touw te zetten met alle relevante actoren.

Ze pleit daarom ook ervoor dat lockdownmaatregelen vrouwen niet moeten tegenhouden in het zoeken naar ondersteuning wanneer ze geweld ervaren. De vrouwen moeten volgens haar naar de politie of het ziekenhuis kunnen om geweld te melden of zich te laten behandelen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG