Bond Luchthavenbeheer geeft regering ruimte om oplossing te zoeken

Logo Bond Personeel in Dienst van N.V. Luchthavenbeheer

De regering vraagt ruimte om te komen tot een oplossing van de problemen bij de N.V. Luchthavenbeheer te komen. Voor een financiële ondersteuning van de sector moet de regering tijdens een vergadering van de Raad van Ministers een besluit nemen. Dit zal op de vergadering van woensdag 28 oktober gebeuren. De Bond Personeel in Dienst van N.V. Luchthavenbeheer (BPLB) heeft daarom besloten de actie die voor maandag om 12.00 uur stond gepland, op te storten.

Met de directie van de N.V. Luchthavenbeheer zijn gesprekken gevoerd over het doorvoeren van de unificatiekoers conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Vanaf mei 2020 tot dit moment heeft de directie al meer dan 60 procent aan bezuinigingen doorgevoerd, deels in overeenstemming met de vakbond met als uitgangspunt het waarborgen van de arbeidsplaatsen, schrijft de bond in een persbericht.

Zaterdag heeft onder leiding van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, ondersteund door de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed a.i. minister van Financiën en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Reshma Kuldipsingh, een spoedoverleg plaatsgevonden. Voorts waren aanwezig vertegenwoordigers van C47 en de vakbonden van SLM en Luchthavenbeheer, directie van de bedrijven en RvC’s.

Centraal tijdens dit spoedoverleg was de huidige positie van de staatsbedrijven en de kwestie van het uitbetalen van de lonen conform de unificatiekoers. Vanuit de vakbeweging werd aandacht gevraagd voor het mismanagement in de bedrijven en ook ondersteuning van de regering gevraagd voor de luchtvaartsector die momenteel zwaar getroffen is met name door de COVID-19-pandemie.

Ook werd de onrust binnen het arbeidsveld benadrukt, vanwege de ontwaarding van de munt, de afname van de koopkracht en het uitblijven van de verplichtingen conform de cao’s, waarbij de communicatie in dit kader in sommige gevallen zeer slecht te noemen is. Het laatste heeft erin geresulteerd dat zowel de vakbonden bij SLM alsmede de N.V. Luchthavenbeheer een ultimatum voor hun directie hebben vastgesteld.

De benadering van de RvC’s is dat er anders omgegaan moet worden met cao’s vanwege de overmachtssituatie welke er momenteel heerst. De werknemers zouden begrip voor de situatie moeten hebben en ook inleveren in het kader van behoud van banen en continuering van het bedrijf.

De BPLB heeft na overleg met de ministers besloten een signaal te sturen naar de regering om te komen tot een oplossing. De regering wordt in de gelegenheid gesteld te zoeken naar een oplossing. Het uitgangspunt van de bond blijft overeind staan, namelijk het uitbetalen van de lonen conform de unificatiekoers van de Centrale Bank van Suriname.

VANDAAG