VSB verzoekt om virtuele AVA’s vanuit wetgeving te ondersteunen

Het bedrijfsleven is zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie. Los van de reguliere operaties zitten onze leden sinds de komst van de COVID-19-pandemie met specifieke issues. Een daarvan is het houden van fysieke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s), schrijft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Velen hebben de statuten getoetst en hieruit is gebleken, dat een aantal statuten niet voorzien in Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.
Deze vergaderingen zijn veilig genoeg om de genoemde vergaderingen te kunnen organiseren.

Echter lopen bedrijven momenteel het risico door de aandeelhouders zelf te worden teruggefloten, vanwege het ontbreken van deze statutaire voorzieningen. Statuten aanpassen kost tijd en het proces zal de werkdruk op de autoriteiten ook doen toenemen, met alle gevolgen van dien, meldt de VSB.

Om deze reden heeft de VSB minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie benaderd. Gezien het praktisch efficiënter zou werken, is verzocht om Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders vanuit de wetgeving te kunnen ondersteunen.

Het beroep is gericht op:
– het acuut verstevigen van de rechtsgrond voor het organiseren van Virtuele Vergaderingen middels een spoedregeling;
– het introduceren van voornoemde rechtsgrond voor toekomstige statuten;
– deze regeling ook te doen gelden voor andere rechtspersonen dan alleen Naamloze Vennootschappen.

VANDAAG