Commissie Ontplofbare en gevaarlijke stoffen oriënteert zich landelijk

De commissie heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, opererend in de mijnbouwsector. Foto: Defensie

Na de installatie van de Commissie Inventarisatie en Advies Ontplofbare en of gevaarlijke stoffen door president Chan Santokhi op 9 september, is deze werkarm onder leiding van voorzitter Melvin Linscheer en ondervoorzitter Dennis Kamperveen, kolonel buitendienst, meteen aan de slag gegaan. Met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, opererend in de mijnbouwsector, is er van gedachten gewisseld.

Er is gesproken over de meest veilige en adequate wijze van transport en opslag voor de diverse soorten ontplofbare stoffen die worden gebruikt in de sector. In de week van 12 tot en met 16 oktober zijn een aantal locaties en bedrijven in zowel Paramaribo als het achterland aangedaan. Er is een route map hiervoor uitgezet met als doel een integraal overzicht te krijgen van de mogelijkheden, die het best van toepassing zijn om de veiligheid te optimaliseren inzake de opslag en het transport.

Een goede samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector is de grondtoon die is aangeslagen door de presidentiële commissie. Met zowel de multinationals als de lokale ondernemingen in de mijnbouwsector worden er momenteel harde afspraken gemaakt om te geraken tot een consistent systeem van opslag en transport. In de marge is ook de wijze van beveiliging van de depots meegenomen.

Volgens kolonel Kamperveen, ondervoorzitter en woordvoerder van de commissie, is de persoonlijke oriëntatie met betrekking tot de geografische ligging van bestaande en toekomstige opslagplaatsen, cruciaal voor het uitbrengen van een gedegen advies. Binnenkort zullen er ook andere locaties worden aangedaan, wat weer zal bijdragen aan het verwerven van een breder inzicht.

Het doel om de opslagplaatsen van deze zeer gevaarlijke stoffen zo ver mogelijk van woonwijken en leefgemeenschappen op te zetten, geniet volgens Kamperveen nog steeds topprioriteit.

VANDAAG