SWM moet kostendekkend opereren

De leiding van SWM in gesprek met president Chan Santokhi. Foto: CDS

President Chan Santokhi heeft tijdens een onderhoud met de leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) het team opgedragen om zoveel als mogelijk kostendekkend te opereren. Waar nodig moet aandacht worden besteed aan de subjecten, die gesubsidieerd moeten worden. Dit zegt Alwin Linger, onderdirecteur strategie en beleid, van de SWM.

Er zal nog in samenspraak met de regering vastgesteld worden om welke subjecten het in deze gaat. Dit is nodig om de subjecten die subsidie verdienen op een correcte manier hiervan te kunnen voorzien. Het staatshoofd heeft tijdens de bespreking het team geïnstrueerd, om Suriname van goed en gezond drinkwater te voorzien. Daarom is met de regeringsleider ook van gedachten gewisseld over acties die hiertoe ondernomen moeten worden.

Linger zegt dat er al enkele belangrijke stappen zijn ondernomen. “We moeten erkennen dat er nog gebieden zijn waar mensen nog verstoken zijn van drinkwater, of nog in onvoldoende mate van drinkwater voorzien zijn. Als we ervoor gaan en met de ondersteuning van de regering, dan denk ik dat het kan.”

Het ligt in de planning dat het team over drie weken een overzicht geeft aan de regering van hoe snel iedereen van goed en gezond drinkwater kan worden voorzien.

VANDAAG