Brunswijk: “Verdeel- en heerspolitiek onder inheemsen moet ophouden”

VIDS brengt werkbezoek aan Brunswijk. Foto: Kabinet van de Vicepresident

“Er moet geen verdeel- en heerspolitiek worden gevoerd onder de inheemsen”. Dit gaf vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk maandag in scherpe bewoordingen aan tijdens een werkbezoek van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Brunswijk is er voorstander van dat alle beleidszaken van de inheemsen via de VIDS verlopen.

Enkele punten die tijdens de ontmoeting zijn besproken zijn de aanpak van COVID-19 in de dorpen en de noodzaak tot voedselhulp in verband met de pandemie. De vertegenwoordigers van de VIDS brachten ook de behoefte aan heropening van de lijndienst tussen Apoera, Kawemhaken en Donderskamp onder de aandacht van de vp. Ook het feit dat de scholen te Galibi en Wayambo nog niet gestart zijn, werd op tafel gelegd.

De vp ziet graag dat de VIDS vanuit haar expertise en ervaringen een ontwikkelingsplan schrijft voor de inheemse dorpen. Dit plan zou opgenomen kunnen worden als deel van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP).

De VIDS gaf aan op 12 november te zullen starten met een awareness campagne over collectieve rechten van de inheemse en tribale volken. Voorafgaand aan de launch zal de organisatie over het onderwerp presentaties houden voor de Raad van Ministers en De Nationale Assemblee.

De inheemse dorpshoofden zullen op verzoek van de vp ook in alle regio’s ontmoetingen organiseren om te praten over verzoening tussen strijders tijdens de binnenlandse oorlog waarbij inheemse en marrongroepen tegenover elkaar hebben gestaan. Het plan hiervoor zal spoedig aan de vp worden voorgelegd.

VANDAAG