Minister Levens geen voorstander na-apen onderwijsbeleid buitenland

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Beeld: DNA TV

“Wij moeten durven om beleid te ontwikkelen dat bij ons past en niet steeds overnemen van Nederland,” is de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Marie Levens van oordeel. Volgens haar moet men zelfs gaan nadenken over het onderwijsbeleid in een ontwikkelingsland. Door te kijken naar het buitenland, in deze Nederland, en hetzelfde willen doen zal ervoor zorgen dat Suriname de mist in zal gaan.

“Wij zijn een ontwikkelingsland,” benadrukt ze. Het aspect van handhaven van de numerus fixus oftewel het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de opleiding Geneeskunde, is volgens Levens iets dat hoort bij landen die veel hebben van hetzelfde. De handhaving van de numerus fixus zal volgens haar heroverwogen moeten worden. Men moet volgens haar durven met elkaar aan tafel te gaan en die discussie aangaan als de numerus fixus wel nodig is. Daarbij moet men dan ook ook durven om beleid te ontwikkelen dat bij Suriname past.

Uit haar ervaring, toen ze belast was met het administreren van de Nederlandse verdragsmiddelen, is gebleken dat studenten die in Nederland zijn gaan studeren met een beurs niet teruggekeerd zijn naar Suriname. Van de vierhonderd studenten die naar Nederland zijn vertrokken is 80 procent gebleven daar gebleven.

Het heeft haar ruim een jaar geduurd om mensen te kunnen overtuigen dat studeren in de regio ook voordelen oplevert. Van de 110 studenten die naar Brazilië zijn gegaan, is 95 procent van hen teruggekomen na hun studie. Zo verwijst ze dat veel studenten die in Brazilië hebben gestudeerd, werkzaam zijn bij Telesur. Volgens Levens is naast de handel ook de samenwerking met Brazilië toegenomen.

De minister hoopt dat het nieuwe bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) durft om een eigen beleid te maken dat past in dit land. “Waar komt die wiskunde eis vandaan voor mensen die rechten willen gaan studeren?”, vraagt de minister zich af. Vroeger kon iemand met een onvoldoende of een matig cijfer voor wiskunde nog rechten studeren. Levens merkte op dat er nu weer een drempel wordt opgeworpen. Met het opwerpen van zo’n drempel moet er wel een mogelijkheid zijn om de studenten te helpen om deze drempel te overbruggen.

De minister vraagt zich verder af als de Technologische faculteit niet begrijpt dat het land technologen nodig heeft. Er worden veel drempels opgeworpen, waardoor men een situatie krijgt van uitvallers en drop-outs. Levens is van oordeel dat die hulpvaardigheid opgewekt moet kunnen worden op elk onderwijsniveau.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG