Suriname en Nederland maken concrete afspraken tijdens hoog ambtelijk overleg

V.l.n.r.: Henk van der Zwan, zaakgelastigde van Nederland, minister Albert Ramdin, Thijs van der Plas, directeur-generaal Politieke Zaken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Miriam Mac Intosh, directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Het tweedaagse hoog ambtelijk overleg tussen de regeringsdelegatie van Nederland en de interdepartementale missie van Suriname is afgesloten met een gemeenschappelijke verklaring. Onder leiding van Thijs van der Plas, directeur-generaal Politieke Zaken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden met verschillende gezagvoerders van Suriname.

Het doel van deze hoog ambtelijke interdepartementale missie was om concrete afspraken te maken over de terugkeer van de samenwerking tussen Suriname en Nederland.

Dit overleg, welke plaatsvond op 3 en 4 november, is het vervolg van het bezoek van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in augustus aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok.

Thijs van der Plas, directeur-Generaal Politieke Zaken van het ministerie van Nederlandse Buitenlandse Zaken. Foto: CDS

Bij de afsluiting van dit overleg is de gemeenschappelijke verklaring met concrete punten kenbaar gemaakt: gedachtenuitwisseling over de besteding van verdragsmiddelen, uitwisseling van ambassadeurs, wederom COVID-19-ondersteuning met een tweede steunpakket van 3,5 miljoen euro en ondersteuning geven aan de sectoren financiën, justitie en politie, defensie en landbouw in de vorm van technische assistentie en versterking van instituten.

Met betrekking tot landbouw zijn er concrete samenwerkingsgebieden gedefinieerd, namelijk rijstproductie, pestmanagement en het stimuleren van akkerbouw voor veevoer. Van der Plas: “We hebben een goede basis gelegd om samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect. Ik kan u garanderen dat we met frisse ideeën en vertrouwen en vol goede moed naar huis terugkeren om aan de slag te gaan met de gemaakte plannen en die de komende weken en maanden samen met onze Surinaamse counterpart om te zetten in concrete acties.”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Foto: CDS

De standpunten in de gezamenlijke verklaring zullen verder uitgewerkt worden. Nagegaan zal worden hoe deze in de praktijk te realiseren en op welke wijze. “Ik ben blij dat met de elementen met betrekking tot multilaterale samenwerking en het gezamenlijk internationaal optrekken op basis van waarde en normen, die wij beide delen. Ik zie mogelijkheden in regionaal en internationaal verband en ben blij met de uitkomst die ik hier zie”, zei minister Ramdin.

Minister Stef Blok naar Suriname afreizen ter gelegenheid van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

VANDAAG