Moison: “Overheidsapparaat is verkapte werkloosheidsuitkering voor veel mensen”

Hans Moison. Beeld: YouTube

Het overheidsapparaat is voor veel mensen een verkapte werkloosheidsuitkering. Met veel minder mensen en met veel minder bureaucratie en moderne automatisering moet de overheid veel efficiënter en veel effectiever opereren ten dienste van de Surinaamse bevolking, geeft voormalig DSB-directielid Hans Moison tevens registeraccountant te kennen tijdens de reguliere paneldiscussie van Kenniskring Suriname.

Moison benadrukt dat de overheid er is voor de burgers en de bedrijven en niet andersom. Het moet volgens hem mogelijk zijn om binnen enkele weken een paspoort aan te vragen en een vergunning te krijgen zonder dat men een ambtenaar ‘iets lekkers’ geeft. De regering moet zijns inziens niet half ingrijpen. Het bestand moet met de duizenden en wel met minimaal 10.000 worden teruggebracht.

Het terugdringen van het bestand met ruim 10.000 zal problemen opleveren voor deze ambtenaren, vervolgt Moison. De overheid zal zeker aandacht hiervoor moeten hebben. Het ontslag en de omscholing moeten geleidelijk verlopen. De betrokkenen moeten goed worden begeleid, zodat ze bij bedrijven aan de slag kunnen of misschien kunnen ze zelf een bedrijf starten.

Met betrekking tot de economische crisis merkt hij op dat iedereen geschrokken is van de cijfers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “Nu blijkt dat de Centrale Bank inderdaad door vorige regering is leeggeroofd”, zegt Moison. De spaargelden van het volk en de deposito’s van bedrijven zijn door de CBvS en de vorige regering misbruikt voor oneigenlijke doelen.

De CBvS heeft miljarden te vorderen van de overheid. Met de spaargelden van het volk en de kasreserves wordt de CBvS op de been gehouden. “Dat is een heel instabiel kaartenhuis”, zegt Moison. Hij hoopt dat het geld van het volk ooit nog terugkomt. De CBvS en de bankiers zwijgen meestal hierover, merkt Moison op.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG