“Vanaf het aantreden van deze voorzitter, merken we niet dat het beter wordt, maar steeds slechter”

Silenta Neslo. Foto: Facebook
Print Friendly, PDF & Email

“Vanaf het aantreden van deze voorzitter, merken we niet dat het beter wordt, maar steeds slechter”, zegt Silenta Neslo, hoofdbestuurslid van de Nationale Partij Suriname (NPS), in gesprek met Suriname Herald. Ze is de mening toegedaan, dat in de afgelopen periode er heel wat propaganda is gemaakt voor de NPS, maar dit niet benut is omdat men bezig was met persoonlijke belangen.

Neslo zegt dat mismanagement en vriendjespolitiek ervoor zorgen dat de partij verder kapotgemaakt wordt. Dit heeft allemaal te maken met een klein kliekje, waaronder de leidinggevende. Neslo geeft aan dat het hoofdbestuur reeds drie jaar aan de bel trekt, echter zonder resultaat.

Integendeel maakt de voorzitter misbruik van de statuten om zijn wil door te drukken. Zijn strategie is het kleiner maken van het bestuur zodat hij zijn wil kan doordrukken. Volgens Neslo is dit een vervelende vorm van dictatuur.

Kort na de verkiezingen is er een hoofdbestuursvergadering gehouden. Daarna is het hoofdbestuur nooit meer bij elkaar gekomen. Besluiten genomen door de voorzitter hebben de hoofdbestuursleden via de media vernomen.

Op het moment dat de leden vroegen naar een vergadering werd een brief naar hun gestuurd, waarin vermeld stond dat er op 11 juli een motie was ingediend. Hierin werd gevraagd dat het dagelijks bestuur in verband met de coronacrisis tot nader orde alle besluiten neemt. Hiervan waren de hoofdbestuursleden niet van op de hoogte. Ook op het voorstel om de meetings via Zoom te houden is nooit ingegaan, zegt Neslo.

Het was niet de bedoeling om naar de pers te stappen, maar de hoofdbestuursleden hebben vaak genoeg op verschillende wijzen en momenten hun misnoegen kenbaar gemaakt. “In plaats daarvan wordt er een vijandige houding tegen ons aangenomen”, zegt Neslo fel.

Ze vreest ervoor dat als de NPS zo doorgaat onder leiding van deze voorzitter, de partij in 2025 nul zetels zal behalen. Neslo pleit ervoor dat er een eerlijk congres wordt gehouden waarbij iedereen stem- en spreekrecht kan hebben zodat de problemen aangekaart en opgelost kunnen worden.

Sjovellie Amoksi

VANDAAG