Ministerraad geïnformeerd over publiciteitscampagne collectieve rechten inheemsen

Vicepresident Ronnie Brunswijk in gesprek met VIDS-voorzitter Theo Jubithana. Foto: Directoraat Volkscommunicatie
Print Friendly, PDF & Email

De Raad van Ministers is door de Vereniging van Inheemse
Dorpshoofden in Suriname (VIDS) geïnformeerd over wetgeving in verband met de collectieve rechten van inheemse- en tribale volken. Om de gemeenschap voor te lichten over de wetgeving is gisteren ook een presentatie verzorgd over de publiciteitscampagne. Deze presentatie is verzorgd door Max Ooft, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Ooft heeft tijdens zijn presentatie kort aangegeven waar de VIDS voor staat, wat de conceptwet inhoudt en de geschiedenis over de totstandkoming van deze wet. De inheemse- en tribale volken hebben jarenlang gevochten voor erkenning en het naleven van hun grondenrechten.

Vanaf 1942 zijn er verschillende acties geweest, waarbij de inheemse- en tribale volken hebben gestreden. Anno 2020 ligt er een conceptwet klaar, die ervoor moet zorgen dat deze groepen uit onze samenleving erkend worden en dat het recht welke hun toekomt wordt nageleefd.

Ter voorbereiding van het wetsvoorstel, zijn er verschillende
consultatierondes gehouden met alle belangrijke stakeholders. Het resultaat van deze consultatierondes is, dat er een conceptwet is samengesteld. In deze wet zijn de collectieve rechten van inheemse- en tribale volken over hun traditionele woon- en leefgebieden (grondenrechten), demarcatie, overige collectieve rechten, traditioneel gezag en bestuur opgenomen. Verder is er ook een verzamelkaart van de te erkennen traditionele woon- en leefgebieden en conceptvoorstel wijziging grondwet (toevoeging bij artikel 8 GW), opgemaakt.

De publiciteitscampagne zal worden uitgevoerd door STAS International. Stas-directeur Karin Refos is ingegaan op de wijze waarop de campagne uitgevoerd zal worden. De bedoeling is dat de lancering van de campagne morgen plaatsvindt, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

VANDAAG