Diaspora Instituut Suriname moet inhoud geven aan diasporabeleid

President Chan Santokhi. Beeld: YouTube

Precies een week voor de herdenking van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname heeft de regering een belofte ingelost om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan het betrekken van de Surinaamse diaspora in haar beleid. In de Banquethal van hotel Torarica is gisteren het Diaspora Instituut Suriname (DIS) gelanceerd.

President Chan Santokhi sprak van een heuglijk moment in de geschiedenis van de Surinaamse diaspora. In zijn toespraak benadrukte de regeringsleider dat Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers; zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. “We hebben het beloofd en gaan het ook doen,” zei de president.

Om inhoud te geven aan het diasporabeleid zullen wettelijke aanpassingen nodig zijn om te zorgen voor de goede juridische grondslag van het instituut, dat als een zelfstandig orgaan zal moeten opereren. Onder andere zal de PSA-wet geëvalueerd en eventueel aangepast moeten worden met de nieuwe beleidsinzichten van de regering.

Ook de inzichten van de diasporagemeenschap zullen daarbij worden meegenomen. President Santokhi: “Dit is van belang voor de slagvaardigheid om de zakelijke belangen die uit de samenwerking zullen voortvloeien op de meest efficiënte wijze te kunnen behartigen.”

Belang diaspora
Het staatshoofd somde een aantal redenen op waarom de diaspora belangrijk is voor Suriname. Hij benadrukte dat haar kennis en ervaring net zo kostbaar is als de in Suriname aanwezige kennis en ervaring, en daarom niet verloren mag gaan. De regering wil de diaspora de mogelijkheid bieden om vanuit haar standplaats te netwerken om investeringen aan te trekken, Suriname aan te prijzen bij toeristen alsook voor het aanboren van afzetmarkten.

De diaspora zal tevens ambassadeur moeten zijn voor het uitdragen van Suriname in de rest van de wereld. De regering wil deze groep concreet interesseren voor het aanreiken van informatie- en communicatietechnologie voor afstandsonderwijs.

De diaspora zal tevens worden uitgenodigd om haar bedrijfsonderneming uit te besteden naar Suriname en hiermee bijdragen aan de ontwikkeling en werkgelegenheid in Suriname. President Santokhi nodigt haar ook uit tot het doen van online business en stimuleren van online shopping. Het DIS zal hierbij instrumenteel zijn, te weten faciliterend, sturend en begeleidend.

Kapitaal
“Samen met u wordt het diasporabeleid ontwikkeld dat afgestemd zal zijn op het zakelijke principe van vraag en aanbod. Het traject van samenwerking met en begeleiding van serieuze partners zal plaatsvinden via dit instituut,” zei de president. De diaspora zal volgens hem in de gelegenheid worden gesteld om actief deel te nemen aan de sociale- en economische activiteiten in Suriname, die een significante bijdrage zullen leveren aan de nationale ontwikkelingsdoelen, de armoedebestrijding en zullen zorgen voor welzijn en welvaart in het land.

Het diasporakapitaal dat op dit moment stilligt kan weer in waarde gaan toenemen door dit te investeren, beleggen of anderszins aan te wenden voor de ontwikkeling van Suriname. President Santokhi zei dat tegen deze achtergrond de Commissie Opzetten Diasporafonds en mogelijk opzetten Diasporabank thans operationeel is. Hij gaf aan dat het DIS voor transparantie zal staan, er zal namelijk data van elk project worden bijgehouden.

VANDAAG