Surinaamse BOS-studenten leven in armoede op Cuba

Kelvin Koniki

De studenten die via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) een beurs hebben gehad om op Cuba te studeren, vragen om voedselpakketten vanuit hun familie uit Suriname. Ze doen het verzoek dat er met een speciale vlucht pakketten van hun familie worden meegenomen om tenminste de feestdagen door te brengen. Dit zegt de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), Kelvin Koniki, aan Suriname Herald.

Contractueel is met Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS) overeengekomen, dat zij jaarlijks 1.500 euro moeten ontvangen. Echter hebben zij dit bedrag al twee jaar niet ontvangen. De jeugdvertegenwoordiger vertelt verder dat de studenten sinds vorig jaar niet naar huis zijn geweest. Graag zouden zij afreizen naar Suriname om de nodige inkopen te doen.

Inkopen doen in Cuba gaat moeilijk, omdat het land nu een nieuw systeem heeft, waarbij de inwoners inkopen doen met speciale kaarten. Deze kaarten hebben de studenten niet. Zij hebben echter weinig hoop dat ze dit jaar naar huis kunnen gezien de COVID-19-pandemie. Aangezien afreizen naar Suriname moeilijk gaat zien ze graag dat ze over enkele benodigdheden beschikken in het laatste kwartaal.

Zij beseffen echter wel dat Suriname met een moeilijke economische situatie kampt, dus indien een charter naar huis teveel zou kosten vragen zij naar een pakket van 50 kilogram aan spullen per student. Met zo’n pakket kan een student tot volgend jaar juli overleven, want tegen die tijd kunnen ze weer naar huis.

Intussen hebben de studenten vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk al een brief geschreven over de situatie. “Hulp van de vp biedt het ministerie van Volksgezondheid een jaar speling om met een structurele oplossing te komen,” zegt de NJP-voorzitter.

Koniki geeft aan dat het gaat om 23 studenten die nog uitbetaald moeten worden. Van de 23 studenten moeten twee voor het studiejaar 2019-2020 betaald worden. De rest, dus 21 studenten, voor de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021.

In Cuba studeren drie groepen studenten. Het gaat om een groep die studeert op eigen kosten, BOS-studenten die een beurs hebben gekregen van Cuba en weer anderen die werden gefinancierd door de medische instellingen zoals het Staatsziekenfonds, de Medische Zending, ‘s Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum.

Onlangs moest de vp ook inkomen bij de SZF-studenten, die terug moesten naar Cuba. Koniki zegt dat hij blij is, dat de vp is ingekomen om de SZF-studenten weg te sturen.

VANDAAG